Tuesday, November 10, 2015

ORASYON Part 8: AKLAT NG Y-ZETA:

IKA-PITONG AKLAT: AKLAT NG Y-ZETA:
Ang  Y-Zeta ay ginagamit pangontra sa tigalpo ng OX. Isa itong aral na may sariling sistema. Ang mga bibliyato ng Y-ZETA ay makakatulong sa kagamutan ng mga tigalpo,  kulam, sumpa—upang mapawalang-bisa ang mga ito.
Ang Y-ZETA ay makakatulong ng malaki sa paggamot ng mga pinsalang dulot ng mga tigalpong nakamamatay, at sa gamutan ng iba pang spiritual na karamdaman.
ANG UNANG Y-ZETA
(susi ng Y-ZETA)
YAW-HOC-XZA-WHOC
ZXZUOWXAIZXXAT
MGA BIBLIYATO NG Y-ZETA
(PARA PANGONTRA SA PALIPAD-HANGIN AT PANGGAMOT NG MGA KULAM, TIGALPO, SUMPA- AT PAMPALAKAS NG PODER)
Y-ZETA- SIETE
1
YAHAJAH
ZEYAZOT
2
YIYEJAH
ZOZEHIT
3
YUHIJAH
ZOYAZET
4
YIYOJAH
ZEYAZET
5
YAHIJAH
ZEYAZET
6
YIYEJAH
ZOZEHIT
7
YUHAJAH
ZOYAZOT
Y-ZETA- NUEVE
1
Y E H I H O J A H
Z I H A Z I U A T
2
Y O H A Z I J A H
Z U A Z I J E A T
3
Y A H O V I J A H
Z E H O Z I Z A T
4
Y A Z I H A J A H
Z E Z I H E Z A T
5
Y E S E R A J A H
Z E V A J A O T
6
Y A H Y Z I J A H
Z A Z Y J E H A T
7
Y E H A O W J A H
Z E H Y Z N A O T
8
Y A H O W O J A H
Z E Z Y Z E H A T
9
Y A H O W O J A H
Z E Z Y Z E H A T
Y-ZETA- 11
1
YZIAXAJIJAH
ZEHAZYJAZIT
2
YAHYZJEHJAH
ZATEHYZJEAT
3
YAZLYAHUJAH
ZEHAZYZOHAT
4
YAOWYHAYJAH
ZEAHUIZEYAT
5
YEZAJOHAJAH
ZAHYXAHEJIT
6
YEAHUWAZJAH
ZAHYZEAHUAT
7
YAHAWEHEJAH
ZEHIXYAZIAT
8
YAOHOWAYJAH
ZAHAJEHAZAT
9
YEHAHOWYJAH
ZAHYZAHYZAT
10
YEAHYZEHJAH
ZAHYHAJYZAT
11
YAHYZAHYJAH
ZEHYZIOHOAT
-o- 

source: http://davemalinao.blogspot.com/2015/01/aklat-ng-sanctus-deus-fortis-immortalis.html

No comments:

Post a Comment