Tuesday, November 10, 2015

ORASYON: ANGELS

Maikling panawag sa 7 Arkangheles

IN PADRE DEUS MEUS MERI SETUM NEM SET COMAN PRETER MURIUM MICAEL SALVE GABRIEL DEUS RAFAEL SUITA URIEL CASARCA SEATIEL SALACTE JUDIEL MEUS BARAQUIEL ETIPANI Panalangin at pagbati sa ANGEL DELA GUARDIA:

ANGEL NG DIOS, TAGATANOD KONG MAHAL, NA ANG PANGINOON SA IYO AKOY HINABILIN, SUMAPILING KANG LAGI, ANGEL NA BANAL, AKOY TANGLAWAN, INGATAN, PAMAHALAANAT AKAYIN, IN CONSPECTUS ANGELORUM PSALM TIBI DEUS MEUS ADORABLE AL TEMPLUM SANCTUM TUUM ET CONFITEBUR NOMINI TUO MACMAMITAM SALSEDAS LUMPACAS PEREIT AVOBIS CAPACSAC COPNUM PANAPTAM SABAB PAAP SARAS MOMOMOM. 


SOURCE: http://davemalinao.blogspot.com/2012/10/panalangin-at-pagbati-sa-angel-dela.html

No comments:

Post a Comment