Tuesday, November 10, 2015

ORASYON Part 4: MGA ORACION NI AZAHAZA

IKATLONG AKLAT: AKLAT NI AZAHAZA
 
 
 
SI AZAHAZA AY MAESTRONG ESPIRITUAL NG KABALA AT LIHIM NA KARUNUNGAN. 
SIYA AY ISA SA NAGHAHAWAK NG MISTERIOS AT KAPANGYARIHAN
 NG 9 NA AKLAT NG SALITA. 
ANG PANGALANG AZAHAZA AY TITULO NA IBINIGAY NG DIBINONG ESPIRITU 
SA PAGKAMAESTRO SA LIHIM NA SALITA.
 
HUWAG TATAWAGIN SIYA SA HINDI MAHALAGANG BAGAY. 
IPINAGKALOOB NIYA ANG MGA KARUNUNGANG ITO SA IKABUBUTI. 
 
 
PAMILIN
 
 
ANG MGA ORACIONG NAPAPALOOB DITO AY HINDI MAAARING USALIN NG BIBIG. 
ANG LAHAT NG SALITA DITO AY INUUSAL SA ISIP LAMANG.
 MAAARI RING ISULAT ANG ORACION MULA SA AKLAT NA ITO AT SUNUGIN 
AT IPAINOM SA MAYSAKIT O NANGANGAILANGAN NITO, 
O DI KAYA AY USALIN SA SARILI AT IHIHIP SA TUKTOK NG KINAUUKULAN. 
BAGO GAMITIN ANG ANUMANG ORACION MULA SA AKLAT NA ITO AY MAGDASAL MUNA
 NG PANALANGING ITO (PODER):
 
 
DIYOS NG LAHAT NG MGA DIYOS, PANGINOON NG LAHAT NG PANGINOON, 
AKO PA AY INYO PONG PAGKALOOBAN NG KAPANGYARIHANG MAGAWA KO 
ANG MGA MABUBUTING BAGAY AYON SA INYONG KALOOBAN:
 
AHAHAHYHAHAH. AHAYAHAYAHAH. AAHAYAYAHAHAH.
AHAAHAYHAHAH. AAHAAHAYHAAH. AAHAYHAYHAHAAH.
AHAYAYAYHAHAH. AAYAHAHAYAHAH. AHAAYAAYHAAH.
 
DEUM. EL. UNIVERSAL. SANCTUS. GRANDE. OM. DIVINUM.
 
SAMAHAN NAWA PO AKO NG INYONG TINALAGANG TAGAPAGBANTAY PO SA AKIN.
 SAMAHAN PO AKO NG MGA DAKILANG ESPIRITU UPANG GAWIN ANG MABUTI 
AT MAKATULONG SA KAPWA.
 
 
ANG MGA ORACION NI AHAYAHA AY PUWEDE RING GAWING MANTRA-
 108X BABANGGITIN SA SARILI. ITO AY PARA MAIPON NG HUSTO 
ANG PUWERSA NG ORACION BAGO PAKAWALAN.
 
 
MGA ORACION NI AZAHAZA
 
 
UPANG MADALING MAINTINDIHAN ANG ANUMANG PINAG-AARALAN
 
AZA-ZAH-AZA
AZA-HAZAH-AZA
AZA-HAZ-AZA
 
-o-
 
PAMPALINAW NG ISIPAN AT MALAMAN ANG MGA MANGYAYARI SA HINAHARAP
 
AAYA-ZA-HAYA
AAYA-ZAHAZ-AYAA
AYAH-AZ-AYAA
 
-o-
 
UPANG MAGING MAGAAN ANG PANGANGATAWAN, MALAYO SA KARAMDAMAN
 
ACA-ZAH-ACA
ACAZ-AHA-ZACA
ACA-HAZ-ACA
 
-o-
 
UPANG MALAMAN ANG INIISIP AT ISINASALOOB NG SINUMANG TAO
 
AHEYA
AYEYA
AYEHA
 
-o-
 
PARA PATNUBAYAN NG DIYOS
 
YEHOWOHAY
YEHOWOHEY
YAHOWOHEY
 
-o-
 
KALIGTASAN SA MGA ELEMENTO
 
SHAMAE
HACANI
SALAWFAS
THOGIR
 
-o-
 
PAMBENDISYON PARA MAGKABISA ANG ANUMAN
 
BERUBAM
BEHESUM
BESTAUM
 
-o-
 
PAMPALUBAG-LOOB NG ISANG TAO NA MAY MASAMANG LOOB
 
ASUMITAM
ADOMATAM
ASUMATAM
 
-o-
 
KABAL SA KATAWAN- PROTEKSYON LABAN SA ARMAN
 
MATIGEMOM
RASUMNEAM
BATOMORBOM
 
-o-
 
UPANG IGALANG NG KAPWA
 
ATAZAAXAAZATA
AHAXAAMAAXAHA
AVATAXAXATAVA
 
-o-
 
UPANG MALAMAN ANG TOTOO O HUWAD
 
ACATACA
AMATAMA
ASAYASA
 
-o-
 
UPANG MATANGGAL ANG EPEKTO NG MASAMANG MAHIKA
 
ATAXAXATA
AYAVAVAYA
ATIHOHITA
 
-o-
 
UPANG MAGING PROTEKTADO
 
Isulat sa papel at ikuwintas
 
AOIHAVEIOIEVAHIOA
AEIVAHEYAYEHAVIEA
AOEIVAXAZAZAXAVIEOA
 
-o-
 
PANGSUHETO NG MGA MASASAMANG ESPIRITU
XAAXIAHAAXIAWAIXAAHAIXAAX
-o-
KONTRA KULAM, BARANG AT PANGGAGAWAY
AAZ-AAXAZ-AHAAHYHAAHA-ZAXAA-ZAA
-o-
PAMPABALIK NG TIGALPO SA NANIGALPO
AAXAAV-AAHAYAXAYAHAA-VAAXAA
-o-
PANIRA SA MGA MASASAMANG BALAK
AAVAAX-AAVIOXOIVAA-XAAVAA
-o-
PAMBALANSE NG SARILI
AEHOYA-AZAHAHAZA-AYOHEA
-o-
Tulad ng pagtatanim, ang paggawa ng mabuti sa kapwa ay naitatanim din…. Gayundin ang kasamaan sa kapwa…. Kadalasan, dahil sa pagiging makasarili at pagdadamot, ang mga tao ay nakakatanim ng binhi ng kasamaan sa puso ng kanilang mga kapwa…. Kaawa-awa kung ang binhing ito ay tumubo at magkaugat… sapagkat ang masamang binhi ay lason sa diwa. Ito ay sumisira ng mga pagsasamahan, ng mga pagkakaibigan, at nagiging sanhi ng kahirapan, kalungkutan, kapighatian, at kasawian.
Ang mabuting binhi ay parang dalisay na batis para sa isang halaman. Ito ay nagbubunga ng pagmamahal, katiwasayan, kagamutan, pagkakasundo, kaligtasan at kabutihan… Ito ay maitatanim lamang ng mga taong nagtataglay ng mabuting binhi….. Ang Diyos ay mabuti, at Siya ang pangunahing nagtatanim ng mabubuting mga binhi sa mga taong nais nya. Ang pangunahin sa mga binhing ito ay ang pag-ibig ng Diyos… Ang pag-ibig ng Diyos ay pinakadakila sa lahat. Ang taong nagtataglay ng pag-ibig ng Diyos ay umiibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili, nagmamalasakit, at nagmamahal, na walang malisya, na walang masamang iniisip, na walang masamang diwa….
Ang mabuting binhi pag yumabong ay magbubunga. Maitatanim ang mga bungang ito sa iba, at sisilay ang bagong pag-asa na magkaroon ng mas mabuting mundo para sa hinaharap…
source: http://davemalinao.blogspot.com/2015/01/aklat-ng-sanctus-deus-fortis-immortalis.html

2 comments:

  1. Hi ask kulang po ang mga ordinaryong tao like me at pwedi or ma aaring ma toto ng lihim na karunongan me kamag anak po kaming mang gagamot sa side ng Lola ko kasi po dun saming proninsya ang mga manggamot mismo ang nag bibigay ng sakit para lang pag kakitaan nila nais ko po sa nang malaman if kung pwedi ako ma. Toto ng lihim na karunungan pls reply to my google account

    ReplyDelete
  2. Hi ask kulang po ang mga ordinaryong tao like me at pwedi or ma aaring ma toto ng lihim na karunongan me kamag anak po kaming mang gagamot sa side ng Lola ko kasi po dun saming proninsya ang mga manggamot mismo ang nag bibigay ng sakit para lang pag kakitaan nila nais ko po sa nang malaman if kung pwedi ako ma. Toto ng lihim na karunungan pls reply to my google account

    ReplyDelete