Tuesday, November 10, 2015

ORASYON : (ANG 25 SUSI NG KAPANGYARIHAN) Part 1


TESTAMENTO DEL CINCO VOCALES

(ANG 25 SUSI NG KAPANGYARIHAN)
(pinalakas at pinabagsik)
KASAMA SA MGA ARAL NG SAMAHANG CINCO VOCALES Y SIETE VIRTUDES, O KILALA BILANG LAPIANG MALAYA, SA PAMUMUNO NI KA VALENTIN DE LOS SANTOS, ANG 25 SUSI NG KAPANGYARIHAN. ANG ORIHINAL NA SULAT UKOL SA MGA ITO AY MULA PA SA GINTONG AKLAT NI HONORIO LOPEZ NA NGAYON AY HINDI NA INILALATHALA, AT HAWAK NA NG AKLATANG LUNAS ANG NASABING AKLAT.
ANG PAGKAKAROON NG AKLAT NG 25 SUSI NG KAPANGYARIHAN AY ISANG MALAKING RESPONSIBILIDAD, SAPAGKAT PINAGBIBILINAN ANG NAGTATANGAN NA HUWAG GAGAMITIN ANG KARUNUNGANG ITO SA KASAMAAN, HUWAG IPAGPAPARANGYA O IPAGYAYABANG—SAPAGKAT KAPAHAMAKAN AT PAGDURUSA ANG NAKAKAMIT NG LALABAG SA PATAKARANG ITO.
ANG MGA ORACION SA MGA AKLAT NA ITO AYON SA KASAYSAYAN, AY NAPATUNAYAN NA MABISA, KUNG KAYA’T IBAYONG PAG-IINGAT ANG KINAKAILANGAN SA PAGTATANGAN NITO.
IPINAGBIBILIN DIN NG AKLAT NA ITO NA HUWAG IBUBUKA ANG BIBIG KUNG BIBIGKASIN. SAPAT NA ITO AY BIGKASIN LAMANG SA ISIP.
IPINAGBIBILIN DIN NA HUWAG PAHAHAKBANGAN, HUWAG PAGLALARUAN, HUWAG TATAPAKAN ANG NASABING AKLAT NA ITO. HUWAG DIN DADALHIN SA BAHAY-ALIWAN ANG AKLAT NA ITO SAPAGKAT MAWAWALAN ANG BISA.
IPINAGBIBILIN DIN ANG PAGDADASAL NG  ISANG SUMASAMPALATAYA HANGGANG SA SALITANG IPINAKO SA KRUS, SAKA ISUNOD ANG IYONG KAHILINGAN.
(S)
UNANG SUSI
KAPANGYARIHAN NG LAKAS
SA LOOB NG 7 ARAW, MAGKAKAROON KA NG PAMBIHIRANG LAKAS- SA MATERYAL AT EMOSYONAL. LALAWIG ANG IYONG RESISTENSYA, LULUSOG ANG IYONG PANGANGATAWAN, AT HINDI KA MAGIGING MASASAKITIN.
UPANG ANG KAPANGYARIHANG ITO AY MAKAMTAN, KAILANGANG SUNDIN ANG PAMAMARAAANG ITO.
KUMUHA NG 7 HOSTIA. ISULAT GAMIT ANG LAPIS ANG MGA SUMUSUNOD NA ORACION. (ISANG SALITA BAWAT HOSTIA)
1. SALYUTATOR
2. EMEGHUM
3. THUTHENO
4. UMHETHEG
5. ROMASH
6. MASHCOT
7. RAHGASHUL WEGHUM SETRAUM
IBABAD ANG ISANG HOSTIA NA SINULATAN NG UNANG SALITA SA KALAHATING BASONG TUBIG AT TAKPAN. GAWIN ITO BAGO MATULOG.
GUMISING KA NG 4AM. BIGKASIN SA ISIP PAULIT-ULIT ANG 7 SALITANG ITO HANGGANG 6AM. PAGKATAPOS, INUMIN ANG TUBIG NA KASAMA ANG HOSTIA NA SINULATAN NG ORACION.
SA IKALAWANG GABI, GANITO RIN ANG GAWIN GAMIT ANG IKALAWANG SALITA.
SA IKATLONG ARAW AY IBABAD ANG IKATLONG HOSTIA NA MAY IKATLONG SALITA SA KALAHATING BASONG TUBIG. GUMISING SA PAGITAN NG 2AM -7AM. ISANG ORAS LAMANG ISASAGAWA ANG PAULIT-ULIT NA PAGBANGGIT NG ORACIONG ITO (IMINUMUNGKAHI NA 4AM-5AM ITO ISAGAWA)
ANG PAMAMARAAN PARA SA IKA-3 HANGGANG SA IKA-7 SALITA AY MAGKAKAPAREHO. ITO AY GAGAWIN HANGGANG SA MATAPOS ANG 7 SALITA.
GAWIN ANG MGA BAGAY NA ITO NG SOLO, NA WALANG NAKAKAALAM.  KUNG PUMATLANG KA NG ISANG GABI, UMULIT SA SIMULA, HANGGANG SA MATAPOS ANG RITUAL NA WALANG PATLANG.
(A)
IKALAWANG SUSI
KAPANGYARIHAN SA GITING O PAMPALUBAG-LOOB
SA PAMAMAGITAN NG KAPARAANANG ITO AY MAGKAKAROON KA NG KAPANGYARIHANG MAPAGLABANAN ANG ANUMANG TUKSO. MAPAPAGLUBAG MO DIN ANG KALOOBAN NG IBANG TAO.
UPANG MAGKAROON NG KAPANGYARIHANG ITO AY GAWIN ANG SUMUSUNOD NA PAMAMARAAN:
ISULAT SA TISSUE PAPER ANG NASABING ORACION. GAMITIN ANG LAPIS (ISANG TISSUE ISANG SALITA)
1. AMUP
2. SEDPAC
3. UMNIP
4. MOPSUC
5. ENGUHEL
6. REMPES
7. MATSPOC (ito ang susi)
IBABAD ANG ISANG TISSUE NA SINULATAN NG UNANG SALITA SA KALAHATING BASONG TUBIG AT TAKPAN. GAWIN ITO BAGO MATULOG.
GUMISING KA NG 4AM. BIGKASIN SA ISIP PAULIT-ULIT ANG 7 SALITANG ITO HANGGANG 6AM. PAGKATAPOS, INUMIN ANG TUBIG NA KASAMA ANG HOSTIA NA SINULATAN NG ORACION.
GAGAWIN ITO NG WALANG PATLANG SA LOOB NG 7 ARAW.
SA IKALAWA HANGGANG IKA-PITONG ARAW AY TIG-IISANG ORAS LAMANG UUSALIN ANG ORACION, MULA 4AM HANGGANG 5AM.
(T)
IKA-3 SUSI
KAPANGYARIHAN SA TAPANG
SA PAMAMAGITAN NG KAPARAANANG ITO AY MAGKAKAROON KA NG TAPANG UPANG HINDI MAGIGING MATAKUTIN.
UPANG ANG KAPANGYARIHANG ITO AY MAKAMTAN, KAILANGANG SUNDIN ANG PAMAMARAAANG ITO.
KUMUHA NG 7 HOSTIA. ISULAT GAMIT ANG LAPIS ANG MGA SUMUSUNOD NA ORACION. (ISANG SALITA BAWAT HOSTIA)
1. TAKEM
2. USKECSU
3. MUKETAM
4. TEKSMAC
5. EGSKAS
6. RAKAC
7. MOKOKOS
IBABAD ANG ISANG HOSTIA NA SINULATAN NG UNANG SALITA SA KALAHATING BASONG TUBIG AT TAKPAN. GAWIN ITO BAGO MATULOG.
GUMISING KA NG 4AM. BIGKASIN SA ISIP PAULIT-ULIT ANG 7 SALITANG ITO HANGGANG 6AM. PAGKATAPOS, INUMIN ANG TUBIG NA KASAMA ANG HOSTIA NA SINULATAN NG ORACION.
GAGAWIN ITO NG WALANG PATLANG SA LOOB NG 7 ARAW.
SA IKALAWA HANGGANG IKA-PITONG ARAW AY TIG-IISANG ORAS LAMANG UUSALIN ANG ORACION, MULA 4AM HANGGANG 5AM.
(O)
IKA-4 SUSI
KAPANGYARIHAN SA UHAW
KUNG KAYO AY ABUTIN NG MATINDING PAGKA-UHAW SA IYONG PAGLALAKBAY, AT WALANG TUBIG NA MAKUHA O MAIINUMAN AY BIGKASIN LAMANG ANG MGA SUMUSUNOD NA ORACION SA IYONG ISIP SAKA LUMUNON NG LAWAY UPANG MAWALA ANG PAGKA-UHAW. MAAARI RING ISULAT PAMAMAGITAN NG LAPIS SA TISSUE PAPER AT LUNUKIN.
MOSES
RAMUM
MUCREZ
MOWOSE
MITSEC
TAMAEM
SUSI: REMUTERUM
(R)
IKA-5 SUSI
KAPANGYARIHAN SA PAGSUPIL NG SARILING KALOOBAN
KUNG MASUSUPIL MO ANG IYONG SARILI, AY MASUSUPIL MO DIN ANG IBA. ITO AY MABISANG KAPARAANAN UPANG MASUPIL ANG SARILI AT MAALIS ANG MGA MASASAMANG BISYO. MAGKAKAROON KA RIN NG KAPANGYARIHANG MASUPIL AT MAPASUNOD ANG IBA SA MABUTI.
UPANG ANG KAPANGYARIHANG ITO AY MAKAMTAN, KAILANGANG SUNDIN ANG PAMAMARAAANG ITO.
KUMUHA NG 7 HOSTIA. ISULAT GAMIT ANG LAPIS ANG MGA SUMUSUNOD NA ORACION. (ISANG SALITA BAWAT HOSTIA)
RECINOXO
OGYEC
PRESTUK
TALPEC
AMTUPAM
MICZAOM
IPSAC
TRUSP
EMPLITHUM
IBABAD ANG ISANG HOSTIA NA SINULATAN NG UNANG SALITA SA KALAHATING BASONG TUBIG AT TAKPAN. GAWIN ITO BAGO MATULOG.
GUMISING KA NG 4AM. BIGKASIN SA ISIP PAULIT-ULIT ANG 7 SALITANG ITO HANGGANG 6AM. PAGKATAPOS, INUMIN ANG TUBIG NA KASAMA ANG HOSTIA NA SINULATAN NG ORACION.
GAGAWIN ITO NG WALANG PATLANG SA LOOB NG 7 ARAW.
SA IKALAWA HANGGANG IKA-PITONG ARAW AY TIG-IISANG ORAS LAMANG UUSALIN ANG ORACION, MULA 4AM HANGGANG 5AM.
(A)
IKA-6 SUSI
KAPANGYARIHAN SA KAHINAHUNAN
ITO ANG PAMAMARAAN UPANG MASUPIL ANG KALOOBAN AT PAG-IISIP NG IBANG TAO. TINATAWAG ITONG TIGALPO- MASUSUBUKAN SA MGA TAONG GALIT SA IYO. MABUTI DIN ITO NA PANG-AWAT SA NAG-AAWAY.
ANG PARAAN NG PAGGAMIT AY BIGKASIN LAMANG ANG MGA SUMUSUNOD NA ORACION BAGO LUMAPIT SA TAO
AHNAC
SHORUIZ
ITLASH
METSHAM
UNCYEL
TADZAT
SUSI: DAPSALIM-MATZUM
(R)
IKA-7 SUSI
KAPANGYARIHAN SA KABAL O KUNAT
SINUMANG NAGNANAIS NAG-ANGKIN NG GANITONG KAALAMAN, AY GAWIN ANG PAMAMARAANG ITO:
ISULAT ANG MGA SUMUSUNOD NA ORACION SA TISSUE PAPER AT IBABAD SA ALAK. GAWIN ITO SA GABI. BAGO UMALIS NG BAHAY SA UMAGA, UMINOM NG TATLONG LAGOK NG ALAK NA ITO, AT MAGKAKAROON KA NG KABAL SA LOOB NG 12 ORAS
RUPTUOM
ASUOMEIT
SAMOG
UOJAES
MAXSUOM
SUSI: NOPLAMIN-EXGUGUOM
(E)
IKA-8 SUSI
KAPANGYARIHAN SA TALINO
UPANG MAGKAROON NG BILIS NG KAISIPAN, NA MAY MATALAS NA MEMORYA, AT MAGING MATALINO, LUMAWAK ANG UNAWA, AT TUMALAS ANG ISIPAN, AY SUNDIN ANG MGA SUMUSUNOD:
UPANG ANG KAPANGYARIHANG ITO AY MAKAMTAN, KAILANGANG SUNDIN ANG PAMAMARAAANG ITO.
KUMUHA NG 7 HOSTIA. ISULAT GAMIT ANG LAPIS ANG MGA SUMUSUNOD NA ORACION. (ISANG SALITA BAWAT HOSTIA)
EMSAT
SUOCAUM
AUSEZOT
TACASAT
ASHATE
MUSEGAUM
DODAOMAXHE-SATHUM
SIMULAN SA ARAW NG HUWEBES NG GABI ANG PAMAMARAANG ITO.
IBABAD ANG ISANG HOSTIA NA SINULATAN NG UNANG SALITA SA KALAHATING BASONG TUBIG AT TAKPAN. GAWIN ITO BAGO MATULOG.
SA UMAGA BAGO MAG-ALMUSAL, AY MAGDASAL NG ISANG SUMASAMPALATAYA HANGGANG SA IPINAKO SA KRUS. ISUNOD ANG MGA KATAGANG ITO SA ISIP: AMA KO, IPAGKALOOB PO NINYO SA AKIN ANG PODER AT KAPANGYARIHAN NG SANTONG PANGUNGUSAP NA GINAGAMPANAN KO NGAYON.
PAGKATAPOS, AY INUMIN ANG TUBIG KASAMA ANG ORACION.
GAGAWIN ITO NG WALANG PATLANG SA LOOB NG 7 ARAW.
KUNG KUMUKUHA NG PAGSUSULIT O NAGLULUTAS NG MGA PROBLEMA, MAGDASAL NG ISANG SUMASAMPALATAYA HANGGANG SA IPINAKO SA KRUS. ISUNOD ANG ORACION NG SUSING ITO, AT MANGYAYARING MAS MAGIGING MADALI ANG MGA PAGSUSULIT AT PAGLUTAS NG MGA PROBLEMA GAMIT ANG TALINO
(P)
IKA-9 SUSI
KAPANGYARIHAN SA PAGLALAKBAY
UPANG MALIGTAS SA ANUMANG SAKUNA O KAPAHAMAKAN, ISULAT ANG ORACIONG ITO SA PAPEL AT IKALMEN:
PROCUOS
UOSLANE
MEIYAOLI
AMSAOM
UOSEM
TAOAM
ENKGUOSI-LABOSALUOM
(O)
IKA-10 SUSI
KAPANGYARIHAN SA GAYUMA
UPANG KALUGDAN NG IBA AT HINDI GAWAN NG MASAMA, AT UPANG MAHALINA ANG MGA PAROKYANO NG IYONG TINDAHAN, AT UPANG MAGKAROON NG MARAMING MGA KAIBIGAN, AY ISAGAWA ANG RITUAL NA ITO.
ISULAT SA HOSTIA SA PAMAMAGITAN NG LAPIS ANG MGA ORACIONG ITO AT IBABAD SA BAGONG PALAYOK NA MALAKI, NA MAY TUBIG NA HIGIT SA KALAHATI.
ORJUM
RALJUM
APASJUAM
MEGJUM
ACSJO
TAJAM
SUSI: SALIBJAR-MAJUM
KINABUKASAN AY IPALIGO ANG NASABING TUBIG SA IKA-3 NG HAPON. GAWIN ITO NG 7 BIYERNES NA WALANG PATLANG.
KUNG GAGAMITIN ANG ORACION, BAGO MANAOG NG BAHAY AY MAGDASAL NG ISANG SUMASAMPALATAYA HANGGANG SA IPINAKO. PAG KAHARAP MO NA ANG TAONG YAON AY TITIGAN SIYA SA MATA AT USALIN SA SARILI ANG ORACION NG 3 BESES AT SABIHIN MO SA KANYA ANG IYONG NAIS. HUWAG GAGAMITIN ITO SA MASAMANG PARAAN SAPAGKAT PAGDUDUSAHAN MO ITO.
(T)
IKA-11 SUSI
KAPANGYARIHAN SA APOY
UPANG ANG KAPANGYARIHANG ITO AY MAKAMTAN, KAILANGANG SUNDIN ANG PAMAMARAAANG ITO.
KUMUHA NG 7 HOSTIA. ISULAT GAMIT ANG LAPIS ANG MGA SUMUSUNOD NA ORACION
TEGMUMUC
ALEDAOM
SIKWAUC
MUSTUM
LETSAUC
IBABAD SA 3 BASONG TUBIG ANG ORACIONG ITO. GAWIN NG HUWEBES NG GABI. SA UMAGA, ILAGAY ANG BAGONG PALAYOK AT PAKULUAN GAMIT ANG BAO, KAHOU, O ULING NA GATONG. PAGKARAAN NG ISANG ORAS NG PAGPAPAKULO, KUNIN ANG MGA BAGANG KAHOY O ULING AT ILUBOG SA PINAKULUANG TUBIG. PAGKATAPOS AY PALAMIGIN ANG TUBIG, SALAIN AT INUMIN.
GAWIN ITO NG SUNUD-SUNOD SA LOOB NG 30 ARAW. KUNG MASUNOD MO ITO AT BUO ANG IYONG PANANALIG, KAHIT DUMAMPOT KA NG APOY O BAGA AY HINDI KA MASASAKTAN O MAIINITAN.
(E)
IKA-12 SUSI
KAPANGYARIHAN SA HATING-GABI
UPANG MAGKAROON NG KAPANGYARIHANG MAKAKITA SA GABI, AY ISAGAWA NG RITUAL NA ITO.
HUMANAP NG BATONG KALOG. IBABAD ITO SA TUBIG. GAWIN ITO SA GABI BAGO MATULOG. INUMIN ANG TUBIG SA UMAGA. GAWIN ITO NG WALANG PATLANG SA LOOB NG 67 ARAW. ANG ORAS NG PAG-INOM AY IKA-1AM. KUNG SUMAPIT NA ANG IKA-64 NA ARAW, AY IBALOT ANG BATO SA PAPEL (TISSUE PAPER) NA SINULATAN NG SUMUSUNOD NA MGA ORACION:
EGULSOM
SULYMUM
UGYUNES
MAGSETZOR
OCZATIFON
OSSAXIT
TAXZIL
(N)
IKA-13 SUSI
KAPANGYARIHAN SA PAGPAPAHABA NG BUHAY
ISULAT SA HOSTIA GAMIT ANG LAPIS ANG SUMUSUNOD NA ORACION AT LUNUKIN BAGO KUMAIN SA UMAGA
GAWIN ITO NG SUNUD-SUNOD NA 9 NA ARAW.
NELANUD
OLADAUM
LAYASES
PAWETASA
CATALA
HAUMEC
INZASAY
ESATOMEGA
TALASUMIT
AGYSUM
SUSI: MAETEXAH
(E)
IKA-14 SUSI
KAPANGYARIHAN SA PAGPAPABALIK
UPANG MAPABALIK ANG LUMAYAS, AT MAIBALIK ANG NINAKAW, AY ISAGAWA ANG RITUAL NA ITO:
KUNIN ANG BAKAS NG TAO O HAYOP O KAYA DAMIT NG LUMAYAS AT ILAGAY SA GARAPON AT ISAMA ANG SINULAT NG MGA ORACION. ILAGAY ANG GARAPON SA PALAYOK NA MAY TUBIG. TAKPAN ANG PALAYOK, SAKA GATUNGAN NG 3 ORAS.
ETRAZ
XACTISYER
QUYNAUT
YUDAM
TRASAUN
AUMAY
MACZEY
(T)
IKA-15 SUSI
KAPANGYARIHAN SA GUTOM
KUNG KAYO AY ABUTIN NG MATINDING GUTOM SA IYONG PAGLALAKBAY, AT WALANG PAGKAIN NA AY BIGKASIN LAMANG ANG MGA SUMUSUNOD NA ORACION SA IYONG ISIP SAKA SUMINGHOT NG HANGIN SA ILONG AT ILABAS SA BIBIG.
TICTAUMER
ESAMPAMAO
REBLERMALSUM
MAGRA
TIUMAYMAUC
MITSAIT
RAROM-TAROT
GAWIN ITO 3 BESES AT MAPAPAWI ANG KAGUTUMAN
 (O)
IKA-16 SUSI
KAPANGYARIHAN SA PAGGAGAMOT
ISAULO ANG MGA SUMUSUNOD NA ORACION:
OMEGER
COLESAUM
TRAGYUHELA
URYAMUT
SULTEAM
SUSI: EXQYUHERYO-VENCYOHER
IBULONG ANG ORACIONG ITO SA ISANG BASONG TUBIG AT IPAINOM SA MAYSAKIT. MAAARI DING ISULAT ITO SA ISANG PAPEL AT ITAPAL SA BAHAGING MAY KARAMDAMAN
(P)
IKA-17 SUSI
KAPANGYARIHAN SA MESMERISMO
ISAULADO ANG SUMUSUNOD NA ORACION:
PAXSAM
ETHOZUT
TRETAUM
ENCENYUM
RATUASAK
SUSI: MIMAUCZA
BIGKASIN NG PABULONG ANG NABANGGIT NA ORACION, IHIHIP SA PALAD AT IKUMPAS SA HARAPAN NG HAYOP NA MABANGIS AT SAMBITIN ANG SALITANG
‘HUWAG KANG KUMIBO’
(E)
IKA-18 SUSI
KAPANGYARIHAN SA PAGTULOG
MAINAM ITO SA HINDI MAKATULOG SA GABI. KAPAG ISINAGAWA ITO AY MAKAKAASA NA MAHIHIMBING SA PAGTULOG AT MALILIGTAS SA MASAMANG PANAGINIP O BANGUNGOT.
IBULONG ANG ORACIONG ITO SA ISANG BASONG TUBIG AT INUMIN BAGO MATULOG
ERYAM
POPHTALO
MAMSOH
HOSER
TRAGYUWAW
(R)
IKA-19 SUSI
KAPANGYARIHAN SA PALOS
SA SINUMANG MAGTATAGLAY NG KAPANGYARIHANG ITO AY MAKAKAWALA O MAKAKAALIS SA ANUMANG PAGKAKAGAPOS O PAGKAKATALI NG LUBID, POSAS, TANIKALA, KADENA, AT IBA PA. LALONG MABISA KUNG MALALANGKAPAN NG BUNGO NG TAONG LALAKI, AT MAGSISILBING BANTAY SA BAHAY
PARAAN NG PAGKUHA NG BUNGO NG TAO:
PUMUNTA SA LIBINGAN NG 8PM. PUNTAHAN ANG TAMBAKAN NG BUNGO NG TAO. IKUMPAS ANG KANANG KAMAY PAKALIWA NA NAKAUNAT ANG PANGGITNANG DALIRI AT ISALAT SA MGA BUNGO. KAPAG SA MATA NATUSOK ANG BUNGO, IUWI MO ITO SAPAGKAT IKAW AY PINALAD.
PAGDASALAN ANG MAY-ARI NG BUNGO TUWING GABI AT ISUNOD ANG ORACION:
RAYIM
EXPLOH
XECYULAN
MEXCYU
ILYAUM
LAHANIT
(A)
IKA-20 SUSI
KAPANGYARIHAN SA PAGTAWAG SA TAO
KUMUHA NG ISANG BASONG TUBIG. GAWIN ITO NG 12AM. MAGDASAL NG SUMASAMPALATAYA HANGGANG SA IPINAKO, ISANG AMA NAMIN HANGGAN SA LUPA AT LANGIT, AT ISANG ABA GINOONG MARIA HANGGANG SA PINAGPALA KA NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS.
PAGKATAPOS, IBULONG ANG PANGALAN AT APELYIDO NG TAONG NAIS, NA TAWAGAN AT ISUNOD ANG ORACION NA SUMUSUNOD:
AGHACLAHT
RATHOCYAHA
ACSHUM
ETHACTHAMAT
SUSI: TAGCHETCHAYUL
KULUNGIN NG KAMAY ANG BUNGANGA NG BASA NA MAY TUBIG AT MATAPOS BANGGITIN ANG ORACION AY IHIHIP SA BASO NA HININGA LAMANG ANG NAKKAPASOK. GAWIN ITO 3X. TAKPAN ANG BASO AT PAGDATING NG IYONG TINAWAGAN AY ITAPON ANG TUBIG.
(R)
IKA-21 SUSI
KAPANGYARIHAN SA TAGABULAG
KUNG MAGKAROON KA NG KAAWAY AT NAIS MONG DUMAAN SA KANILANG POOK NG LIGTAS, ISULAT ITO SA HOSTIA O MALINIS NA PAPEL SA PAMAMAGITAN NG LAPIS NG PABILOG AT GUPITIN ITO NG PABILOG.
RAGUBOT
USLAUT
TAMUTIMAIT
ULAHIT
NUYNAC
SATAWREYMAHUM
LUNUKIN ITO AT HINDI KA MAPAPANSIN NG IYONG MGA KAAWAY
(O)
IKA-22 SUSI
KAPANGYARIHAN SA PAMARUSA
NAGKAKABISA LAMANG ITO KUNG MABIGAT ANG PAGKAKASALA SA IYO NG TAO. HINDI ITO TATALAB KUNG WALANG KASALANAN SA IYO ANG PINATUTUNGKULAN.
ISULAT SA MALINIS NA PAPEL ANG PANGALAN NG TAONG NAGKASALA NG MABIGAT AT ISUNOD ANG ORACIONG ITO:
OSBUT
ULMEB
TREYG
SALYT
ANABAC
SUSI: ROBOFWEGOM
MAGDASAL NG SUMASAMPALATAYA HANGGANG SA IPINAKO, SAKA HILINGIN ANG NAIS MANGYARI SA TAONG NAGKASALA
NG MABIGAT SA IYO.
(T)
IKA-23 SUSI
KAPANGYARIHAN SA HUKBO
UPANG MAKALIGTAS SA MGA MASASAMANG PAGTANGKA NG MGA TAONG SUMUSUBAYBAY SA IYO KUNG IKAW AY NAGLALAKAD SA ILANG NA POOK.
KUMUHA NG ISANG PALITO NG POSPORO O DUMAMPOT NG BATO AT IBULONG ANG MGA SUMUSUNOD NA ORACION:
TANUTALAHE
RACUSALIBE
ESUMAT
SAGLA
TUMATEMAUX
TROTUMUHELO-RITAMEHO
IHAGIS SA LIKURAN AT HUWAG LILINGON AT MAGPATULOY SA PAGLAKAD. HINDI KA MASUSUNDAN NG MGA TAONG SUMUSUBAYBAY SA IYO.
(A)
IKA-24 SUSI
KAPANGYARIHAN SA PANLUNAS
PANGGAMOT SA BUNI, ANAN, PIGSA, AT KOLEBRA GAMIT ANG BAWANG O SIBUYAS.
KUMUHA NG SIBUYAS O BAWANG. HIWAIN ITO SA GITNA. KUNIN ANG KAPUTOL O KAPIRASO AT IBULONG ANG ORACIONG ITO NG 3X:
ANADARUM
BAITYAM
OKASABO
TAGITANI
ESAMYRA
MALATIMOHA-EBAOT
PAHIRAN ANG PARTENG APEKTADO NG 3 BESES PAIKOT SAKA ITAPON ANG SIBUYAS O BAWANG NA GINAMIT.
(S)
IKA-25 SUSI
KAPANGYARIHAN SA MATA
KUNG MAGAWA MO ANG KAPARAANANG ITO, TATAGLAYIN MO ANG KAPANGYARIHANG MATITIGAN ANG ARAW SA KATANGHALIAN. WALANG PANGKARANIWANG TAO ANG MAKAKATAGAL SA PAGTITIG SA IYO. MASUSUPIL MO ANG KASAMAAN NG ISANG TO O HAYOP.
SA UMAGA BAGO SUMIKAT ANG ARAW AY ABANGAN ANG ARAW SA PAGSIKAT. HABANG SUMISIKAT ANG ARAW AY TITIGAN ITO NG WALANG KURAP AT PAULIT-ULIT NA USALIN ANG ORACIONG ITO.
SABXAT
RABXAT
CAKSALXAP
ASTULAM
TRISAUL
CYALITINAWZ
EGSATYMEGO
BALABAITACHE-MUM

25 SUSI NG KAPANGYARIHAN
NG SATOR #2
(S)
UNANG SUSI
KAPANGYARIHAN KONTRA KAAWAY
Upang maalis ang galit sa iyo ng mga kaaway, upang ang mga masasamang banta ay hindi matuloy, at iba pang tulad nito, ay usalin sa sarili ang oraciong ito ng paulit-ulit hanggang sa makabisa. Kung ito ay masaulo na ay banggitin ang oraciong ito ng 25 beses na ang huling beses ay idugtong ang salitang “walang kaaway ang makakalapit sa akin.”
SAOCUM
EDRIEL
KRESAKAM
ABRUSEM
DYNAJAT
IMOYKEZ
MAITRAM
(A)
IKALAWANG SUSI
KAPANGYARIHAN TAGABULAG
KUNG MAGKAROON KA NG KAAWAY AT NAIS MONG DUMAAN SA KANILANG POOK NG LIGTAS, ISULAT ITO SA HOSTIA O MALINIS NA PAPEL SA PAMAMAGITAN NG LAPIS NG PABILOG AT GUPITIN ITO NG PABILOG.
AMATAM
LIMOTAMI
LIMATAM
KONTRA
BESTAM
LUNUKIN ITO AT HINDI KA MAPAPANSIN NG IYONG MGA KAAWAY
(T)
IKATLONG SUSI
KAPANGYARIHAN NG TAGULIWAS
UPANG ANG KAPANGYARIHANG ITO AY MAKAMTAN, KAILANGANG SUNDIN ANG PAMAMARAAANG ITO.
KUMUHA NG 8 HOSTIA. ISULAT GAMIT ANG LAPIS ANG MGA SUMUSUNOD NA ORACION. (ISANG SALITA BAWAT HOSTIA)
TABORI
MUJURSET
LIWASIWAS
COBLETUM
DUROMARIT
ELOPASAM
MIBUTARYIT
SUSI: BATORAMAT
IBABAD ANG ISANG HOSTIA NA SINULATAN NG UNANG SALITA SA KALAHATING BASONG TUBIG AT TAKPAN. GAWIN ITO BAGO MATULOG.
GUMISING KA NG 4AM. BIGKASIN SA ISIP PAULIT-ULIT ANG 8SALITANG ITO HANGGANG 6AM. PAGKATAPOS, INUMIN ANG TUBIG NA KASAMA ANG HOSTIA NA SINULATAN NG ORACION.
GAGAWIN ITO NG WALANG PATLANG SA LOOB NG 8 ARAW.
SA IKALAWA HANGGANG IKA-PITONG ARAW AY TIG-IISANG ORAS LAMANG UUSALIN ANG ORACION, MULA 4AM HANGGANG 5AM.
KUNG KINAKAILANGAN ANG KAPANGYARIHANG ITO, AY BANGGITIN ANG ORACIONG ITO. KUNG KABIGLAANAN, YUNG SUSI ANG BANGGITIN NG PAULIT-ULIT.
(O)
IKAAPAT NA SUSI
KAPANGYARIHAN SA KABAL
SINUMANG NAGNANAIS NAG-ANGKIN NG GANITONG KAALAMAN, AY GAWIN ANG PAMAMARAANG ITO:
ISULAT ANG MGA SUMUSUNOD NA ORACION SA TISSUE PAPER AT IBABAD SA ALAK. GAWIN ITO SA GABI. BAGO UMALIS NG BAHAY SA UMAGA, UMINOM NG TATLONG LAGOK NG ALAK NA ITO, AT MAGKAKAROON KA NG KABAL SA LOOB NG 24 ORAS
OMOBATOM.
MADHUSTONAT.
ABRAMELAM.
DAGYURMAT.
IDRADEL.
RETOMADOM.
EBICALOM.
SUSI: ADRAMANTAM
(R)
IKALIMANG SUSI
KAPANGYARIHAN SA PANGGAMOT
ISAULO ANG MGA SUMUSUNOD NA ORACION:
REXSICUM.
MATIDREM.
ADYOSALIM.
NITRAECAT.
OSARIM.
AJAHAT.
MENOSTEM.
SUSI: MACIRATIM
IBULONG ANG ORACIONG ITO SA ISANG BASONG TUBIG AT IPAINOM SA MAYSAKIT. MAAARI DING ISULAT ITO SA ISANG PAPEL AT ITAPAL SA BAHAGING MAY KARAMDAMAN
(A)
IKA-ANIM NA SUSI
KAPANGYARIHAN SA TALINO
UPANG MAGKAROON NG BILIS NG KAISIPAN, NA MAY MATALAS NA MEMORYA, AT MAGING MATALINO, LUMAWAK ANG UNAWA, AT TUMALAS ANG ISIPAN, AY SUNDIN ANG MGA SUMUSUNOD:
UPANG ANG KAPANGYARIHANG ITO AY MAKAMTAN, KAILANGANG SUNDIN ANG PAMAMARAAANG ITO.
KUMUHA NG 7 HOSTIA. ISULAT GAMIT ANG LAPIS ANG MGA SUMUSUNOD NA ORACION. (ISANG SALITA BAWAT HOSTIA)
ACALZAHAT.
ASHALAM.
CAYZAKAM.
CHAYSOM.
DATEDAZA.
ASEHAYEZ.
SUSI: ZEAZLEEL
SIMULAN SA ARAW NG HUWEBES NG GABI ANG PAMAMARAANG ITO.
IBABAD ANG ISANG HOSTIA NA SINULATAN NG UNANG SALITA SA KALAHATING BASONG TUBIG AT TAKPAN. GAWIN ITO BAGO MATULOG.
SA UMAGA BAGO MAG-ALMUSAL, AY MAGDASAL NG ISANG SUMASAMPALATAYA HANGGANG SA IPINAKO SA KRUS. ISUNOD ANG MGA KATAGANG ITO SA ISIP: AMA KO, IPAGKALOOB PO NINYO SA AKIN ANG PODER AT KAPANGYARIHAN NG SANTONG PANGUNGUSAP NA GINAGAMPANAN KO NGAYON.
PAGKATAPOS, AY INUMIN ANG TUBIG KASAMA ANG ORACION.
GAGAWIN ITO NG WALANG PATLANG SA LOOB NG 7 ARAW.

KUNG KUMUKUHA NG PAGSUSULIT O NAGLULUTAS NG MGA PROBLEMA, MAGDASAL NG ISANG SUMASAMPALATAYA HANGGANG SA IPINAKO SA KRUS. ISUNOD ANG ORACION NG SUSING ITO, AT MANGYAYARING MAS MAGIGING MADALI ANG MGA PAGSUSULIT AT PAGLUTAS NG MGA PROBLEMA GAMIT ANG TALINO

(R)
IKAPITONG SUSI
KAPANGYARIHAN NG PAMPALUBAG-LOOB
UPANG KALUGDAN NG IBA AT HINDI GAWAN NG MASAMA, AT UPANG MAHALINA ANG MGA PAROKYANO NG IYONG TINDAHAN, AT UPANG MAGKAROON NG MARAMING MGA KAIBIGAN, AY ISAGAWA ANG RITUAL NA ITO.
ISULAT SA HOSTIA SA PAMAMAGITAN NG LAPIS ANG MGA ORACIONG ITO AT IBABAD SA BAGONG PALAYOK NA MALAKI, NA MAY TUBIG NA HIGIT SA KALAHATI.
REMGERAM.
BERYECAM.
CORERISIT.
MICAIRIM.
ROMPEROM.
MAJAROAM.
ZAMOKAAM.
SUSI: MAGUJARAM
KINABUKASAN AY IPALIGO ANG NASABING TUBIG SA IKA-3 NG HAPON. GAWIN ITO NG 8 BIYERNES NA WALANG PATLANG.
KUNG GAGAMITIN ANG ORACION, BAGO MANAOG NG BAHAY AY MAGDASAL NG ISANG SUMASAMPALATAYA HANGGANG SA IPINAKO. PAG KAHARAP MO NA ANG TAONG YAON AY TITIGAN SIYA SA MATA AT USALIN SA SARILI ANG ORACION NG 3 BESES AT SABIHIN MO SA KANYA ANG IYONG NAIS. HUWAG GAGAMITIN ITO SA MASAMANG PARAAN SAPAGKAT PAGDUDUSAHAN MO ITO.
(E)
IKAWALONG SUSI
KAPANGYARIHAN SA PAGTITIG
KUNG MAGAWA MO ANG KAPARAANANG ITO, TATAGLAYIN MO ANG KAPANGYARIHANG MATITIGAN ANG ARAW SA KATANGHALIAN. WALANG PANGKARANIWANG TAO ANG MAKAKATAGAL SA PAGTITIG SA IYO. MASUSUPIL MO ANG KASAMAAN NG ISANG TO O HAYOP.
SA UMAGA BAGO SUMIKAT ANG ARAW AY ABANGAN ANG ARAW SA PAGSIKAT. HABANG SUMISIKAT ANG ARAW AY TITIGAN ITO NG WALANG KURAP AT PAULIT-ULIT NA USALIN ANG ORACIONG ITO.
EXENEHE
NETIRYAZ
KALEMAK
SURAYEK
KALAZROAT
DEKRATEM
AZATEHAK
SUSI: EETRAYSAK
(P)
IKA-SIYAM NA SUSI
KAPANGYARIHAN KONTRA SA MASASAMANG TAO
ANG PARAAN NG PAGGAMIT AY BIGKASIN LAMANG ANG MGA SUMUSUNOD NA ORACION BAGO LUMAPIT SA TAO
PAYUMARAM
MAGRUMAZ
ADOZLAIK
ZEPERAYE
NATIRZAIT
KAIMAYDAL
MAZDUZAK
SUSI: SARDAZIAL
(O)
IKA-SAMPUNG SUSI
DEPENSA SA SARILI
UPANG ANG KAPANGYARIHANG ITO AY MAKAMTAN, KAILANGANG SUNDIN ANG PAMAMARAAANG ITO.
KUMUHA NG 8 HOSTIA. ISULAT GAMIT ANG LAPIS ANG MGA SUMUSUNOD NA ORACION. (ISANG SALITA BAWAT HOSTIA)
OMADAROM
MAGOJOM
TEBRAEL
KADUYZAEL
MELAZIM
DARIZALEM
HADIJURAT
SUSI: ABARGAROM
IBABAD ANG ISANG HOSTIA NA SINULATAN NG UNANG SALITA SA KALAHATING BASONG TUBIG AT TAKPAN. GAWIN ITO BAGO MATULOG.
GUMISING KA NG 4AM. BIGKASIN SA ISIP PAULIT-ULIT ANG 8 SALITANG ITO HANGGANG 6AM. PAGKATAPOS, INUMIN ANG TUBIG NA KASAMA ANG HOSTIA NA SINULATAN NG ORACION.
GAGAWIN ITO NG WALANG PATLANG SA LOOB NG 8 ARAW.
SA IKALAWA HANGGANG IKA-PITONG ARAW AY TIG-IISANG ORAS LAMANG UUSALIN ANG ORACION, MULA 4AM HANGGANG 5AM.
(T)
IKA-11 SUSI
KAPANGYARIHAN NA PAMPABALIK AT PANAWAG SA TAO

KUMUHA NG ISANG BASONG TUBIG. GAWIN ITO NG 12AM. MAGDASAL NG SUMASAMPALATAYA HANGGANG SA IPINAKO, ISANG AMA NAMIN HANGGAN SA LUPA AT LANGIT, AT ISANG ABA GINOONG MARIA HANGGANG SA PINAGPALA KA NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS.
PAGKATAPOS, IBULONG ANG PANGALAN AT APELYIDO NG TAONG NAIS, NA TAWAGAN AT ISUNOD ANG ORACION NA SUMUSUNOD:
TENUGLEYAC
MAJURITAM
ENIGYAWAK
HAKLIZTEM
RATOREZAT
DIKLARIUM
REROSARUM
SUSI: KEYORAYEM
KULUNGIN NG KAMAY ANG BUNGANGA NG BASA NA MAY TUBIG AT MATAPOS BANGGITIN ANG ORACION AY IHIHIP SA BASO NA HININGA LAMANG ANG NAKKAPASOK. GAWIN ITO 3X. TAKPAN ANG BASO AT PAGDATING NG IYONG TINAWAGAN AY ITAPON ANG TUBIG.
(E)
IKA-12 SUSI
PAMARUSA SA MASASAMANG TAO
NAGKAKABISA LAMANG ITO KUNG MABIGAT ANG PAGKAKASALA SA IYO NG TAO. HINDI ITO TATALAB KUNG WALANG KASALANAN SA IYO ANG PINATUTUNGKULAN.
ISULAT SA MALINIS NA PAPEL ANG PANGALAN NG TAONG NAGKASALA NG MABIGAT AT ISUNOD ANG ORACIONG ITO:
EDORGOOM
SOCAOMAC
UCRAZOM
DUTOMAZ
MAJUDUROM
ZOZAIKOM
SUSI: DUDUROOM
MAGDASAL NG SUMASAMPALATAYA HANGGANG SA IPINAKO, SAKA HILINGIN ANG NAIS MANGYARI SA TAONG NAGKASALA
NG MABIGAT SA IYO.
(N)
IKA-13 SUSI
PANGONTRA SA GALING NG MANGGAGAWAY, MANGKUKULAM, AT MAMBABARANG
UPANG ANG KAPANGYARIHANG ITO AY MAKAMTAN, KAILANGANG SUNDIN ANG PAMAMARAAANG ITO.
KUMUHA NG 7 HOSTIA. ISULAT GAMIT ANG LAPIS ANG MGA SUMUSUNOD NA ORACION. (ISANG SALITA BAWAT HOSTIA)
NOBAZORDAM
AKIYARIKAM
TOADRIZET
NUYAGIYEAM
BETIRNEDEM
OBAYLENIEK
SUSI: MATURITUROM
IBABAD ANG ISANG HOSTIA NA SINULATAN NG UNANG SALITA SA KALAHATING BASONG TUBIG AT TAKPAN. GAWIN ITO BAGO MATULOG.
GUMISING KA NG 4AM. BIGKASIN SA ISIP PAULIT-ULIT ANG 7 SALITANG ITO HANGGANG 6AM. PAGKATAPOS, INUMIN ANG TUBIG NA KASAMA ANG HOSTIA NA SINULATAN NG ORACION.
GAGAWIN ITO NG WALANG PATLANG SA LOOB NG 8 ARAW.
SA IKALAWA HANGGANG IKA-PITONG ARAW AY TIG-IISANG ORAS LAMANG UUSALIN ANG ORACION, MULA 4AM HANGGANG 5AM.

(E)
IKA-14 NA SUSI
KAPANGYARIHAN SA GUTOM AT UHAW
KUNG KAYO AY ABUTIN NG MATINDING GUTOM SA IYONG PAGLALAKBAY, AT WALANG PAGKAIN NA AY BIGKASIN LAMANG ANG MGA SUMUSUNOD NA ORACION SA IYONG ISIP SAKA LUMUNOK NG LAWAY
ETISAC
SANETAM
CORYUPAT
NIGHAYEM
SOORAM
MATUSCAM
SUSI: MEEYREEL
GAWIN ITO 3 BESES AT MAPAPAWI ANG KAGUTUMAN AT UHAW
(T)
IKA-15 SUSI
SA TELEPATHY
UPANG ANG KAPANGYARIHANG ITO AY MAKAMTAN, KAILANGANG SUNDIN ANG PAMAMARAAANG ITO.
KUMUHA NG 8 HOSTIA. ISULAT GAMIT ANG LAPIS ANG MGA SUMUSUNOD NA ORACION. (ISANG SALITA BAWAT HOSTIA)
TREGYUMAZ
NAZATIBAZ
KRUYOLAM
METORZIZ
HAATUM
ZAMANIAZ
KREUMAM
SUSI: DEDRAYEM
SIMULAN SA ARAW NG HUWEBES NG GABI ANG PAMAMARAANG ITO.
IBABAD ANG ISANG HOSTIA NA SINULATAN NG UNANG SALITA SA KALAHATING BASONG TUBIG AT TAKPAN. GAWIN ITO BAGO MATULOG.
SA UMAGA BAGO MAG-ALMUSAL, AY MAGDASAL NG ISANG SUMASAMPALATAYA HANGGANG SA IPINAKO SA KRUS. ISUNOD ANG MGA KATAGANG ITO SA ISIP: AMA KO, IPAGKALOOB PO NINYO SA AKIN ANG PODER AT KAPANGYARIHAN NG SANTONG PANGUNGUSAP NA GINAGAMPANAN KO NGAYON.
PAGKATAPOS, AY INUMIN ANG TUBIG KASAMA ANG ORACION.
GAGAWIN ITO NG WALANG PATLANG SA LOOB NG 8 ARAW.
(O)
IKA- 16 NA SUSI
SA LAKAS
SA LOOB NG 8 ARAW, MAGKAKAROON KA NG PAMBIHIRANG LAKAS- SA MATERYAL AT EMOSYONAL. LALAWIG ANG IYONG RESISTENSYA, LULUSOG ANG IYONG PANGANGATAWAN, AT HINDI KA MAGIGING MASASAKITIN.
UPANG ANG KAPANGYARIHANG ITO AY MAKAMTAN, KAILANGANG SUNDIN ANG PAMAMARAAANG ITO.
KUMUHA NG 8 HOSTIA. ISULAT GAMIT ANG LAPIS ANG MGA SUMUSUNOD NA ORACION. (ISANG SALITA BAWAT HOSTIA)
OSTARIM
ZEHATOM
RAKABAL
MAGAJET
HESEBAT
ZAKZATA
BAAYKAO
SUSI: DEBROAKAZ
IBABAD ANG ISANG HOSTIA NA SINULATAN NG UNANG SALITA SA KALAHATING BASONG TUBIG AT TAKPAN. GAWIN ITO BAGO MATULOG.
GUMISING KA NG 4AM. BIGKASIN SA ISIP PAULIT-ULIT ANG 8 SALITANG ITO HANGGANG 6AM. PAGKATAPOS, INUMIN ANG TUBIG NA KASAMA ANG HOSTIA NA SINULATAN NG ORACION.
SA IKALAWANG GABI, GANITO RIN ANG GAWIN GAMIT ANG IKALAWANG SALITA.
SA IKATLONG ARAW AY IBABAD ANG IKATLONG HOSTIA NA MAY IKATLONG SALITA SA KALAHATING BASONG TUBIG. GUMISING SA PAGITAN NG 2AM -7AM. ISANG ORAS LAMANG ISASAGAWA ANG PAULIT-ULIT NA PAGBANGGIT NG ORACIONG ITO (IMINUMUNGKAHI NA 4AM-5AM ITO ISAGAWA)
ANG PAMAMARAAN PARA SA IKA-3 HANGGANG SA IKA-8 SALITA AY MAGKAKAPAREHO. ITO AY GAGAWIN HANGGANG SA MATAPOS ANG 8 SALITA.
GAWIN ANG MGA BAGAY NA ITO NG SOLO, NA WALANG NAKAKAALAM.  KUNG PUMATLANG KA NG ISANG GABI, UMULIT SA SIMULA, HANGGANG SA MATAPOS ANG RITUAL NA WALANG PATLANG.
(P)
IKA-17 SUSI
TIGALPO UPANG HINDI MATULOY ANG
MGA MASASAMANG BANTA
ANG PARAAN NG PAGGAMIT AY BIGKASIN LAMANG ANG MGA SUMUSUNOD NA ORACION NG 3 BESES
BAGO LUMAPIT SA TAO
PORDUNOVAL
BUJURNAJAL
DAVRIVUVAL
KADUDUVIAL
MAJUDRUZAL
BAZLOVNAEL
DATROKZAAL
SUSI: KROBUDOVAL
(E)
IKA-18 SUSI
PAMPAHABA NG BUHAY
ISULAT SA HOSTIA GAMIT ANG LAPIS ANG SUMUSUNOD NA ORACION AT LUNUKIN BAGO KUMAIN SA UMAGA
GAWIN ITO NG SUNUD-SUNOD NA 8 NA ARAW.
EZEKEZIAH
HAKRANUVEL
DERIMEJUAH
RAZANIJIEL
MAKARIVAH
ZOTRAHIM
KRAYDAHAH
SUSI: JAHIHAZEH
(R)
IKA-19 NA SUSI
UPANG MAKATUKLAS NG MGA LIHIM
UPANG ANG KAPANGYARIHANG ITO AY MAKAMTAN, KAILANGANG SUNDIN ANG PAMAMARAAANG ITO.
KUMUHA NG 7 HOSTIA. ISULAT GAMIT ANG LAPIS ANG MGA SUMUSUNOD NA ORACION. (ISANG SALITA BAWAT HOSTIA)
RAHAIAH
HAJUYAH
KEVAJAH
MAZAIAH
HOCURAH
ZAAJIAH
SUSI: AAZADIAH
SIMULAN SA ARAW NG HUWEBES NG GABI ANG PAMAMARAANG ITO.
IBABAD ANG ISANG HOSTIA NA SINULATAN NG UNANG SALITA SA KALAHATING BASONG TUBIG AT TAKPAN. GAWIN ITO BAGO MATULOG.
SA UMAGA BAGO MAG-ALMUSAL, AY MAGDASAL NG ISANG SUMASAMPALATAYA HANGGANG SA IPINAKO SA KRUS. ISUNOD ANG MGA KATAGANG ITO SA ISIP: AMA KO, IPAGKALOOB PO NINYO SA AKIN ANG PODER AT KAPANGYARIHAN NG SANTONG PANGUNGUSAP NA GINAGAMPANAN KO NGAYON.
PAGKATAPOS, AY INUMIN ANG TUBIG KASAMA ANG ORACION.
GAGAWIN ITO NG WALANG PATLANG SA LOOB NG 7 ARAW
(A)
IKA-20 SUSI
KALIGTASAN SA PAGLALAKBAY
UPANG MALIGTAS SA ANUMANG SAKUNA O KAPAHAMAKAN, ISULAT ANG ORACIONG ITO SA PAPEL AT IKALMEN:
AREPENACOM
DEPURAYKAT
ZEETNABIM
KOLEYDEYE
DAGRAMTOM
MORDESAM
HENEYROAS
SUSI: JAROB-LEVATOM

(R)
IKA-21 SUSI
PANGKABUHAYAN
ISULAT SA HOSTIA SA PAMAMAGITAN NG LAPIS ANG MGA ORACIONG ITO AT IBABAD SA BAGONG PALAYOK NA MALAKI, NA MAY TUBIG NA HIGIT SA KALAHATI.
ROBROKOGOM
GREGOROK
KREHOMOG
GRESWOROM
MOKAGROM
JORAMOREM
HEROKOROM
KEYGORJOM
SUSI: GREKAGOREX
KINABUKASAN AY IPALIGO ANG NASABING TUBIG SA IKA-3 NG HAPON. GAWIN ITO NG 9 BIYERNES NA WALANG PATLANG.
(O)
IKA-22 SUSI
PANG-ALIS NG TAKOT, PAMPATAPANG
UPANG MAGKAROON NG KAPANGYARIHANG ITO AY GAWIN ANG SUMUSUNOD NA PAMAMARAAN:
ISULAT SA TISSUE PAPER ANG NASABING ORACION. GAMITIN ANG LAPIS (ISANG TISSUE ISANG SALITA)
OTRAJAKZAS
HAKSODAYEZ
DEBUYEZOAK
NATREKAZEY
HAVNAYELEK
ZEZLAYAHAM
DAYUHAKEDA
SUSI: METARADNAM
IBABAD ANG ISANG TISSUE NA SINULATAN NG UNANG SALITA SA KALAHATING BASONG TUBIG AT TAKPAN. GAWIN ITO BAGO MATULOG.
GUMISING KA NG 4AM. BIGKASIN SA ISIP PAULIT-ULIT ANG 8 SALITANG ITO HANGGANG 6AM. PAGKATAPOS, INUMIN ANG TUBIG NA KASAMA ANG HOSTIA NA SINULATAN NG ORACION.
GAGAWIN ITO NG WALANG PATLANG SA LOOB NG 8ARAW.
SA IKALAWA HANGGANG IKA-PITONG ARAW AY TIG-IISANG ORAS LAMANG UUSALIN ANG ORACION, MULA 4AM HANGGANG 5AM.
(T)
IKA-23 SUSI
PANGKAHILINGAN
MATAPOS MANALANGIN NG TAIMTIM SA DIYOS, AY ISUNOD ANG ORACIONG ITO. KUNG IPAGKAKALOOB AY SA LOOB NG 7 ARAW AY MAGKAKAROON KA NG TANDA KUNG ANG KAHILINGAN MO AY IPAGKAKALOOB.
TAMAZAJAIAH
ADURMUJAH
SARMONUTEZ
CONJATOROZ
KANATROMAT
ASAKLAVIAH
HOCARDUMAH
LEPURMAZAH
SUSI: ABUDIRIAH
(A)
IKA-24 NA SUSI
PAMBAKOD
BAGO UMALIS NG BAHAY AY MAGDASAL NG SUMASAMPALATAYA HANGGANG SA IPINAKO SA KRUS, AT SAKA ISUNOD ANG ORACIONG ITO SA ISIP:
AKDU
AKDUM
AKDUDUM
AEOUI
AEIOU
AEOUA
EIOUA
OUIEA
SUSI: AYEHIYOHU
(S)
IKA-25 SUSI
PANGGAMOT SA MAYSAKIT
ISAULO ANG ORACIONG ITO
SAKAS
SAHAS
SAXAS
SAYAS
SEHES
SEKES
SEBES
SOTOS
SUSI: SOLAMICAM 
source: http://davemalinao.blogspot.com/2013/06/testamento-del-cinco-vocales.htmlSOURCE: http://davemalinao.blogspot.com/2013/06/testamento-del-cinco-vocales.html

No comments:

Post a Comment