Tuesday, November 10, 2015

ORASYON : GAYUMA

GAYUMA


PAUNAWA:

MALAKI ANG KARMA NG MGA TAONG GUMAGAMIT NG GAYUMA UPANG MAKUHA ANG ISANG TAO UPANG MAKATALIK O MAKARELASYON. MALAKI DIN ANG KARMA SA MGA TAONG GAGAMIT NITO UPANG PAGKAPERAHAN ANG KAPWA-TAO.

ANG GANITONG MGA GAWA AY MAY KAPALIT- ITO AY ANG SARILING KALULUWA- NA IPAGKAKALOOB SA PRINSIPE NG MGA DEMONYO.

ANG GAMIT NITO NA HINDI MAGIGING LABAG SA BANAL NA KAUTUSAN AY ANG MGA SUMUSUNOD:

1. UPANG KAGAANAN NG LOOB NG KAPWA AT HINDI PAG-INITAN NG KAPWA.

2. UPANG HINDI GAWAN NG MASAMA NG KAPWA, AT UPANG HINDI PAGSAMANTALAHAN NG KAPWA.


PARAAN :

ISULAT SA PARCHMENT NA PAPEL, GAMIT ANG GINTONG TINTA. GUPITIN ITO NG PARISUKAT, CONSAGRAHIN, BUHAYIN, AT BINYAGAN.
MATAPOS GAWIN ITO AY MAGDASAL NG TAIMTIM.

SABIHIN NG MALAKAS ANG NGALAN NG NAIS GAYUMAHIN, AT SAKA HAWAKAN AT PAIKUTIN SA PLATO ANG SIMBULONG PINATUTUNGKULAN NG GINAGAYUMA.

SI BELZEBUD , ANG PRINSIPE NG MGA DEMONYO, ANG NAGPAPAANDAR NG MGA ORACIONG ITO NG SATOR. ANG PANGALAN NIYA ANG SUSI SA MGA URI NG SATOR NA NAKASULAT SA BABA NITO


PARA MAHALIN NG NINANAIS

DODIM
ONORI
DIJID
IRONO
MIDOD

-o0o-

PARA MAHALIN NG BABAENG KASAMA

RAIAH
AROMA
 IGOGI
 AMORA
HAIAH

-o0o-

PARA MAHALIN NG BABAENG IPINAGKASUNDO NA

MODAH
OKORA
DEJED
 AROKO
HADOM

-o0o-

PARA SA BABAENG NAIS MO

SICOFET
IJEMEJE
 CENALIF
ORAMARO
FILANEC
EJEMEJE
 TEFOCIS

-o0o-

PARA MAHALIN NG BIRHEN

ALMANAH
LIAHARA
 MAREDAN
AALBEHA
NADERAM
ARAHAIL
HANAMLA

-o0o-

PARA MAHALIN NG PAKAKASALAN

CALLAH
APUOGA
LORAIL
LIAROL
AGOUPA
HALLAC

-o0o-


PARA MAHALIN NG BALO

ELEM
LEDE
EDEL
MELE

-o0o-
PARA MAHALIN NG KAMAG-ANAK O INAANAK

NAQID
AQORI
QOROQ
IROQA
DIQAN

-o0o-

NAGKAKALOOB NG KAPAYAPAAN AT PAG-IBIG

SALOM
AREPO
LEMEL
 OPERA
MOLAS

-o0o-

PARA MAHALIN NG MGA MAIMPLUWENSYANG MGA TAO

DEBAM
ERERA
BEREB
ARERE
MABED

-o0o-

PARA IBIGIN

AHHB
HEEH
HEEH
BHHA
-o0o-

PARA IBIGIN NG BABAE

IALDAH
AQORIA
LOQIRE
DRIIDE
AIRDRO
HAFEON

PARA MAHALIN NG BIRHEN

BETULAH
ELEHELA
 TELEHEL
UHEJEHU
LOSANIT
ALEHELE
HALUTEB

-o0o-

PARA HABUL-HABULIN NG BABAE

IEDIDAH
EACRAJA
DILOQAH
IROQARD
DOQARCA
 AJARCAE
 HADIDEI

-o0o-

PARA MAGUSTUHAN NG MATALINO

SAQAL
AQORA
QOROQ
AROQA
LAQAS

-o0o-

PARA MAHALIN NG NAGTATANGGOL SA IYO

QEBHIR
ERAISA
BAQOLI
HIOLIA
ISLIAC
 RAIACA

-o0o-

UPANG MAGPAALAB NG DAMDAMIN

EFEHA
FAXAD
EROSA
HAREM
ALQAS

-o0o-

PARA MAPAGSAMA ANG BABAE AT LALAKE

TAAFAH
ADJAMA
AJADAM
FAJAGA
AMAJDA
HAFAAT

-o0o-

PARA MAPAIBIG ANG NASA POSISYON O MATAAS NA KATUNGKULAN

SARAH
AROMA
ROTOR
AMORE
HAREM
-o0o-

GAYUMA

CATAN
AROMA
TENET
AMORE
NATAN


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++KAPANGYARIHAN SA GAYUMA


UPANG KALUGDAN NG IBA AT HINDI GAWAN NG MASAMA, AT UPANG MAHALINA ANG MGA PAROKYANO NG IYONG TINDAHAN, AT UPANG MAGKAROON NG MARAMING MGA KAIBIGAN, AY ISAGAWA ANG RITUAL NA ITO.

ISULAT SA HOSTIA SA PAMAMAGITAN NG LAPIS ANG MGA ORACIONG ITO AT IBABAD SA BAGONG PALAYOK NA MALAKI, NA MAY TUBIG NA HIGIT SA KALAHATI.

ORJUM
RALJUM
APASJUAM
MEGJUM
ACSJO
TAJAM
SUSI: SALIBJAR-MAJUM

KINABUKASAN AY IPALIGO ANG NASABING TUBIG SA IKA-3 NG HAPON. GAWIN ITO NG 7 BIYERNES NA WALANG PATLANG.

KUNG GAGAMITIN ANG ORACION, BAGO MANAOG NG BAHAY AY MAGDASAL NG ISANG SUMASAMPALATAYA HANGGANG SA IPINAKO. PAG KAHARAP MO NA ANG TAONG YAON AY TITIGAN SIYA SA MATA AT USALIN SA SARILI ANG ORACION NG 3 BESES AT SABIHIN MO SA KANYA ANG IYONG NAIS. HUWAG GAGAMITIN ITO SA MASAMANG PARAAN SAPAGKAT PAGDUDUSAHAN MO ITO. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


GAYUMA AT PANG HALINA

BIYATAM MARIAM MAGDALINAM VERTUSUM KIDIM 


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 


GAYUMA

+SANCTUM CHRISTUM DEUS SPIRITO SANCTO DEUS CROCATISIM RESPOSINET IGLORIAM +BITAMAT TUMATBEM SINUROM DEUS CHRISTUM CRISTO EGOSUMSOURCE: http://davemalinao.blogspot.com/2013/01/gayuma.html

No comments:

Post a Comment