Tuesday, November 24, 2015

COLOURS OF MAGICK

 
 https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpl1/v/t1.0-9/12247133_958692770836347_6126803793547990854_n.jpg?oh=3e8b3dea0121fafcf9d650565ce9a484&oe=56F2C1EA&__gda__=1457352806_eabdb056fb099f9d5ec0ad541ee27beb

Tuesday, November 10, 2015

ORASYON : ANG 25 SUSI NG KAPANGYARIHAN Part 2PAMBAKOD SA SARILI/
 KONTRA DISCOMUNYON
USALIN ITO SA SARILI TUWING BAGO MATULOG AT PAGKAGISING, UPANG HINDI MADISKOMUNYONG NG IBA- GAWIN ITO 3X:
OJAE REX BERBANTIM JESUS MARIA TRAJOME SUAMBIT PECABIT MIHI SERTA JESUS MARIA YSOSALIME YORIGOLHUM GAT VESTRUM MUGOM MUNDI MITAM MICAM JAM VIRGUM DEUS MARIA MUNIAMUR SALVAME ORVI REX BERBUM. AMEN SATOR NG MGA SATOR
MGA BIBLIYATONG PASATOR PARA SA SATOR, NA NAGKAKALOOB NG KARAGDAGANG BISA SA SATOR, AT NAGPAPALAKAS NG PODER SA NAGTATANGAN NG AKLAT NA ITO, KAPAG DINIBUSYUNAN, AT IBINASAG TUWING SABADO.
MAAARI RING IBASAG ITO SA PANAHON NG MASIDHING PANGANGAILANGAN, KUNG MAY HINIHILING KA SA DIYOS NA NAPAKAHALAGA, UPANG MAS MADALI ITONG MAPAGKALOOB SA IYO- KUNG SA IKABUBUTI.
    SADAY
AZAXA
DAHAD
AXAZA
YADAS
ADONAY
DORANA
ORADAN
NADARO
ANAROD
YANODA
THEOS
HEVAU
ELOIM
ORBEO
SAAUM
OMELA
MILAM
ELOMO
L I H I S
ARATO
ROMA
ORAM
MARO
AMOR
AEIOU
EIOUA
IOUAE
OUAEI
UAEIO
REXAL
ELEXA
XAZAX
ALEXE
LAXER
E L OH E
L I B E R
OMOMA
H E S U S
E L ON O
PATER
ALAMA
T I S I T
ELEHE
ROTOR
ORBEM
RAUSE
BREUM
ELIMA
MICAM
TADEKAM
ALELUYA
DEUSAUM
ELJAHH E
KAUMAUM
ALMAR I A
MOMOMOM
ELONO
LOMAY
ONORE
NIGUM
OLAMO
NORUM
ONOLE
REYES
USALE
MICAM
ELEIM
LURYA
ESAOT
ISORA
MATAM
TOON
ORBE
OLAM
NESO
OVELA
VISIT
ESEYE
LUXIM
ANIMA
PELE
ELIM
LIMO
ELES
ELYON
LOAMA
YEHOV
OMOLA
NIGOM
REBE
ELEM
BATO
ELAM
AGLA
GAAL
LAAG
ALGA
RHAB
HARE
AMEN
BABA
ORAY
REXE
ALOM
YERE
THOY
HALO
OLAM
YOMO
ATOM
TAMO
OMAT
MOTA
SOTER
ONOLE
TEDIT
ELONO
RETOS

PAGTAWAG SA MGA MABUBUTING ESPIRITU

SA NGALAN NG SANTISSIMA TRINIDAD, SOLO DEUS, MGA ANGHEL NG DIYOS (SABIHIN ANG NGALAN NG ANGHEL O ESPIRITU), NA KUNG ITO AY LOLOOBIN NG DIYOS YAOHUWAH, ANG DIYOS AMA, NA MAGPAKITA KAYO SA AKIN SA INYONG KATUTUBONG ANYO, DITO SA LUGAR NA ITO, AT DINGGIN ANG AMING NAIS, NA HINDI KAMI LALABAG SA BANAL NA KAUTUSAN NG DIYOS, NA SIYANG DAPAT PAPURIHAN, MAGPASAWALANG-HANGGAN. AMEN
"ADONAI, ELOHIM, EL, EHEIEH ASHER EHEIEH, YAOHUWAH EL SHADDAI, YAOHUWAH EL OLAM, YAOHUWAH SABAOTH, YAOHUWAH AHAHAMY OJAHOHAHOWHAUM. OYOU-EYUWE-WAW-HE. OYOU-HOY-HUHY.”
(MAGDASAL NG AMA NAMIN)

------------------------------------------------------------------
MGA SATOR NA MAGAGAMIT SA IBA’T IBANG MGA SITWASYON O PANGANGAILANGAN
(MULA SA MGA ARAL NI ABRAMELIN)
PAUNAWA:
ANG MGA NASABING MGA KARUNUNGAN AY UMAANDAR LAMANG KUNG IPINAGKAKALOOB SA IYO ANG SAPAT NA KAPANGYARIHAN O PODER. UPANG MAGKAROON NG SAPAT NA LAKAS UKOL SA MGA ORACION DITO AY MAAARING DALAWA ANG PARAAN:
UNA AY KASUNDUAN, O PAKTO SA MGA ESPIRITUNG NAGPAPAANDAR NG MGA ORACION DITO, NA HINDI KO NIREREKOMENDA DAHIL SA ITO AY MASAMA, AT MAWAWAL ANG IYONG KALULUWA SA PROSESO.
ANG IKALAWA AY SA SARILING PAGSASANAY AT PAGSUSUMIKAP NA MAIPAGKALOOB SA IYO ANG MGA KAPANGYARIHAN NG PANAHONG DARATING, AT PAKIKIPAGTIPAN SA DIYOS NG LAHAT NG MGA DIYOS, PANGINOON NG LAHAT NG PANGINOON, UPANG IKAW AY GABAYAN AT SAMAHAN SA MGA OPERASYON NG AKLAT NA ITO.
ANG BANAL NA ESPIRITU, KUNG ITO AY TOTOONG SA DIYOS, AY MAY KAKAYAHANG MAUTUSAN ANG MGE ESPIRITU INFERNALES O MGA DIYABLO UPANG GAWIN ANG NINANAIS MO, KUNG ITO AY KALOOB NG DIYOS.
ANG SATOR AY KALIWA AT KANAN NA KAPANGYARIHAN AT KARUNUNGAN. ANG MAKAKAMAESTRO NG SATOR AY MAKAKAGAWA NG MGA BAGAY-BAGAY NA HINDI PANGKARANIWAN, AT MAAARING MAKAPAG-UTOS NG MGA DIYABLO UPANG ISAGAWA ANG NAIS.
SA ISRAEL, ANG MGA RABBI NA NAKAKAALAM NG PANGALAN NG DIYOS AY NAGKAKAROON NG KAKAYAHAN UPANG MAG-UTOS NG MGA DEMONYO. ITO RIN ANG PAMAMARAAN NI HARING SOLOMON UPANG MAGTAMO NG NAPAKARAMING YAMAN, KATANYAGAN, KAALAMAN AT IBA PA NOONG SIYA AY PINAGKALOOBAN NG DIYOS NG KARUNUNGAN.
PAKAINGATAN ITO, SAPAGKAT KUNG IYONG IPAGKAMALI ANG MGA ORACIONG NABANGGIT AY MAAARING MANGAHULUGAN NG INYONG KALULUWA ANG MAGING KAPALIT. ISIPIN MABUTI ANG ISASAGAWA BAGO ITO GAWIN. MAG-AYUNO AT MAGDASAL NG TAIMTIM BAGO MAGSAGAWA NG MGA PAGSASANAY SA SATOR. KINAKAILANGAN DIN ANG MATAHIMIK NA LUGAR PARA DITO. GAWING LIHIM ANG MGA PAGSASANAY AT SA IKABUBUTI ANG INTENSYON.
PARAAN NG PAGGAMIT:
ISULAT SA PARCHMENT NA PAPEL, GAMIT ANG GINTONG TINTA. GUPITIN ITO NG PARISUKAT, CONSAGRAHIN, BUHAYIN, AT BINYAGAN.
MATAPOS GAWIN ITO AY MAGDASAL NG TAIMTIM. TAPOS AY ILAGAY ANG PAPEL NA PINAGSULATAN NG SALITA SA IYONG NOO, AT TALIAN ANG IYONG ULO NG PUTI, UBE, O ITIM NA BANDANA.
SINA ORIENS, PAYMON, ARITON, and AMAYMON, ANG MGA MASASAMANG HARI NG MUNDO, ANG NAGPAPAANDAR NG MGA ORACIONG ITO NG SATOR. ANG PANGALAN NILA ANG SUSI SA MGA URI NG SATOR NA NAKASULAT SA BABA NITO
UPANG MALAMAN ANG MGA BAGAY-BAGAY, KAHIT MGA INILIHIM
MILON
IRAGO
LAMAL
OGARI
NOLIM
-o0o-
UPANG MALAMAN ANG MGA BAGAY NA TINATAGO-TAGO
THIRAMA
HIGANAM
IGOGANA
RAGIGAR
ANAGOGI
MANAGIH
AMARIHT
-o0o-
PARA MALAMAN ANG MGA BAGAY-BAGAY NA HINAHARAP
DOREH
ORIRE
RINIR
ERIRO
HEROD
-o0o-
PARA MALAMAN ANG MGA BAGAY NA MASASAMANG MANGYAYARI NA DARATING
NABHI
ADAIH
BAKAB
HIADA
IHBAN
-o0o-
PARA MALAMAN ANG MGA BAGAY NA IBINAON SA LIMOT
NVDETON
VSILARO
DIREMAT
ELEMELE
TAMERID
ORALISV
NOTEDVN
-o0o-
UPANG MALAMAN ANG MGA MASASAMANG
PANGYAYARING DARATING
SARAPI
ARAIRP
RAKKIA
AIKKAR
PRIARA
IPARAS
-o0o-
UPANG MALAMAN ANG MGA MAGAGANDANG DARATING
MALACH
AMANEC
LANANA
ANANAL
CENAMA
HCALAM
-o0o-
PARA MAHULAAN AT MALAMAN ANG MGA KAAWAY
KOSEM
OBODE
SOFOS
EDOBO
MESOK
-o0o-
PARA MALAMAN ANG MGA BAGAY NA
NAKAKATAKOT NA PARATING
ROTHER
OROAIE
TOARAH
HARAOT
EIRORO
REHTOR
-o0o-
PARA MALAMAN ANG MGA LIHIM NG DIGMAAN
MELEBBED
ELINALSE
LINAKILB
ANAKAKAB
BAKAKANA
BLIKANIL
ESLANILE
DEBBALEM
-o0o-
MALAMAN ANG MGA TOTOO AT
MAPAGKUNWARING MGA KAIBIGAN
MEBHAER
E L I A I L E
B I KOS I A
A I SOK I B
E L I A I L E
REAHBEM
-o0o-

PARA MAKAKUHA NG MGA IMPORMASYON SA LAHAT NG BAGAY, MALAMAN ANG MGA BAGAY-BAGAY, AT MAAARING MAKAUTOS SA TAONG MATIGAS ANG LOOB
ALLUP
LEIRU
LIGIL
URIEL
PULLA
MELLAMED
ER I FO I SE
L I S I L L I M
AF I RE LOM
MO LER I FA
M I L L I S I L
ES I O F I RE
DEMMALEM
EKDILUN
KLISATU
DINANAL
ISAGASI
LANANID
 UTASILK
NULIDKE
UPANG MAGPAKITA ANG ESPIRITU SA IBA’T-IBANG ANYO:
SA ANYO NG ANUMANG HAYOP
URIEL
RAMIE
IMIMI
EIMAR
LEIRU
-o0o-
SA ANYO NG TAO
LUCIFER
UNANIME
CATONIF
INONONI
FINOTAC
EMINANU
REFICUL
-o0o-
SA PORMA NG SERPIENTE O AHAS
LEVIATAN
 ERMOGASA
VMIRTEAT
IORANTGA
AGTNAROI
TAETRIMV
ASAGOMRE
NATAIVEL
-o0o-
SA PORMA NG IBON
SATAN
ADAMA
TABAT
AMADA
NATAS
UPANG MAKAKITA NG MGA PANGITAIN GAMIT ANG:
SALAMIN
GILIONIM
IRIMIIRI
 LIOSASIN
IMSARAIO
 OIARASMI
 NITASOIL
IRIIMITI
MINOILIG
-o0o-
SA MGA KUWEBA, PUGON, AT ILALIM NG LUPA
ETHANIM
TIADISI
HARAPIN
ADAMADA
NIPARAH
ISIDAIT
MINAHTE
-o0o-
SA HANGIN
APPARET
PARESTE
 PREREOR
AEREREA
 ROERERP
 ETSERAP
 TERAPPA
-o0o-
SA MGA GINTO, SINGSING, PULSERAS, AT BILOG
BEDSEK
ELIELA
 DIAPIS
SEPPES
ELIEMI
KATSIN
-o0o-
SA MGA PATAK NG KANDILA
NEGOT
ERASO
GARAG
OMARE
 TOGEN
-o0o-
SA APOY
NASI
APIS
SIPA
ISAN
-o0o-
SA BUWAN
GOHEN
ORARE
HASAH
 ERARO
NEHOG
-o0o-
SA TUBIG
ADMON
DRASO
MAIAM
OSARD
NOMDA
-o0o-
SA MADILIM O SA KAMAY
LELEH
EGADE
LADAL
EDAGE
HELEL

PARA MAPANATILI ANG SPIRITUS FAMILIARIS, MALAYA MAN ITO O HINDI, SA ANYONG NAIS
PAMAMARAAN:
ISULAT SA PARCHMENT NA PAPEL, GAMIT ANG GINTONG TINTA. GUPITIN ITO NG PARISUKAT, CONSAGRAHIN, BUHAYIN, AT BINYAGAN.
MATAPOS GAWIN ITO AY MAGDASAL NG TAIMTIM. TAPOS AY ILAGAY ANG PAPEL NA PINAGSULATAN NG SALITA SA MATERYAL KUNG SAAN NAMAMAHAY ANG ESPIRITUS FAMILIARIS, AT ITO AY MAG-AANYO AYON SA ORACIONG NASA BABA.
ANYONG HIGANTE
ANAKIM,
NILARI
ALISAK
KASILA
IRALIN
MIKANA
-o0o-
BABAENG KATUWANG
OIKETIS
IPORASI
KELIRAL
ENIPINE
LARIARK
 IDENSAI
SILEKIO
-o0o-
MANGANGABAYO
PARAS
AHARA
RACAR
ARASA
SARAP
-o0o-
ANINO
RACAB
ARIPA
CILIC
 APIRA,
BACAR
MABALASIK NA HALIMAW
PERACHI
 ERIPEIH
 RIMENEC
 APEREPA
 CENEMIR
 HIEPIRE
 IHCAREP
-o0o-
PAYASONG NAMAMARUSA
RISIR
ISERI
SEKES
IREPI
RISIR
-o0o-
AGILA
NESHER
ELEEHE
HEPPEH
SEPPES
EHEELE
REHSEN
-o0o-
MAKAMANDAG NA AHAS
PETHEN
 ERAANE
 TARCAH
 HACRAT
 ENAARE
 NEHTEP
-o0o-
MARTILYO O MASO
KELEF
 ERARE
 LAMAL
 ERARE
KELEF
-o0o-
ELEMENTAL NG TUBIG
KOBHA
ORAIH
BALAH
HIARO
AHBEK
-o0o-
LEON
CEPHIR
ELADI
PARIEH
HEIROP
HIALE
RIPHAE
UPANG MAGKAROON NG MGA KAKAIBANG PANGITAIN
SA PALIGID

PARAAN NG PAGGAMIT:
ISULAT SA PARCHMENT NA PAPEL, GAMIT ANG GINTONG TINTA. GUPITIN ITO NG PARISUKAT, CONSAGRAHIN, BUHAYIN, AT BINYAGAN.
MATAPOS GAWIN ITO AY MAGDASAL NG TAIMTIM. TAPOS AY ILAGAY ANG PAPEL NA PINAGSULATAN NG SALITA SA IYONG NOO, AT TALIAN ANG IYONG ULO NG PUTI, UBE, O ITIM NA BANDANA.
UPANG LUMABAS ANG PANGITAIN UKOL SA KAMALIG
ATSARAH
TOALISA
SADORIR
ALOTOLA
RIRODAS
ASILAOT
 HARASTA
-o0o-
UPANG LUMITAW ANG MGA PANGITAIN SA MGA HAYOP
LIMIKOS
AIIAHAA
CAIOTAH
AI IALAA
DOBIHAL
ARIEHLA
GIRIPESA
OLELAHZ
PAGBUHAY NG NAMATAY
ITO ANG PINAKAMAHIRAP NA OPERASYON.
UPANG MAPABALIK ANG BUHAY NG NAMATAY,
KAILANGAN NA PUMAYAG ANG MGA ESPIRITUNG MAY HAWAK NG BUHAY ALAMIN KUNG ANONG ORAS NAMATAY ANG TAO.
ISULSI ANG SIMBULONG ITO SA DAMIT.
 NAKAKADUGTONG ITO NG 7 TAON SA BUHAY.
MULA PAGSILAY NG ARAW HANGGANG 12PM
EZECHIEL
 ZEOFRASE
EORIALAI
CFIRTARH
HRATRIFC
 IALAIROE
 ESARFOEZ
LEIHCEZE
-o0o-
12:01PM HANGGANG PAGLUBOG NG ARAW
AMIGDELo
 MORBRIEo
 IRIDERDo
 GBDODBGo
DREDIRIo
EIRBROMo
 LEDGIMAo
-o0o-
PAGLUBOG NG ARAW HANGGANG 12AM
IOSUA
ORILU
SISIS
ULIRO
AUSOI
-o0o-
12AM HANGGANG PAGSIKAT NG ARAW
PEGER
ETIAE
GISIG
EAITE
REGEP
PAGPUNTA SA ISANG LUGAR NA NAIS
PAMAMARAAN
SA ARAW NA MATAHIMIK LAMANG PIPILI NG PANAHON UPANG MAGLAKBAY. ISULAT SA PARCHMENT NA PAPEL, GAMIT ANG GINTONG TINTA. GUPITIN ITO NG PARISUKAT, CONSAGRAHIN, BUHAYIN, AT BINYAGAN.
MATAPOS GAWIN ITO AY MAGDASAL NG TAIMTIM. TAPOS AY ILAGAY ANG NASABING ORASYON SA ULO AT MAGSUMBRRERO O BONNET. SIKAPING HUWAG MATANGGAL ANG BONNET O SUMBRERO. SABIHIN ANG LUGAR KUNG SAAN MO NAIS MAGPUNTA, AT KUNG LOLOOBIN, AY MAKAKAPUNTA KA SA LUGAR NA IYON.
SA PORMA NG IBON
HOLOP
OPOLO
LOBOL
OPOLO
POLOH
ODAC
DARA
ARAD
CADO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ROLOR
OBUFO
LUAUL
OFUBO
ROLOR
----------
NATSA
AROIS
TOLOT
SIORA
ASTAN

PANTULONG SA MGA OPERASYON
SA PAGMIMINA
SI ASHTAROTH AT ASMODEUS ANG NAGPAPAANDAR NG MGA ORACIONG ITO NG SATOR. ANG PANGALAN NILA ANG SUSI SA MGA URI NG SATOR NA NAKASULAT SA BABA NITO. SILA AY MGA IKALAWANG PRINSIPE NG MGA DEMONYO NA NAUUTUSAN LAMANG NG NAKAKAALAM SA TAMANG PAGBIGKAS NG TETRAGRAMMATON. KUNG HINDI ALAM ANG PAGBIGKAS AY PAG-AALAY ANG ISINASAGAWA UPANG GAWIN NILA ANG IYONG IPINAKIKIUSAP.
PAMAMARAAN:
ISULAT SA PARCHMENT NA PAPEL, GAMIT ANG GINTONG TINTA. GUPITIN ITO NG PARISUKAT, CONSAGRAHIN, BUHAYIN, AT BINYAGAN.
MATAPOS GAWIN ITO AY MAGDASAL NG TAIMTIM. TAPOS AY ILAGAY ANG PAPEL NA ITO SA LOOB NG TATSULOK, AT MANALANGIN SA DIYOS NG TAIMTIM. KAPAG LUMITAW ANG MGA ESPIRITU, AY UTUSAN SILA SA NAIS. GAWIN LAMANG SA IKABUBUTI.
UPANG HINDI GUMUHO ANG MINAHAN O KUWEBA
ALEABRUHI
LIRMUAPI
 ERAIBRIPU
ANIDAMRAR
BUBAUABUB
 RARMADINA
UPIRBIARE
HIPAUMRIL
IHURBAELA
-o0o-
PARA GUMAWA NG TUNNEL ANG MGA ESPIRITU SA MINA
FELAAH
ERANDA
LAMANA
ANAMAL
HAALEF
KILOIN
ISERPI
LENIRO
ORINEL
IPRESI
NIOLIK
-o0o-
PARA TANGGALIN NG MGA ESPIRITU ANG TUBIG SA MINA
NAKAB
ANINA
KIRIK
ANINA
 BAKAN
-o0o-
PARA MAGAWA ANG MGA PAGMIMINA NG MGA ESPIRITU SA LUGAR NA HINDI NARARATING NG TAO
PELAGIN
ERENOLI
LEREPOG
ALEMELA
GOPEREL
ILONERE
NIGALEP
UPANG MAISAAYOS AT MATIPON NG MGA ESPIRITU ANG MGA NAMIMINANG KAYAMANAN SA ISANG LUGAR
KYTTIK
 IHIADI
 TANNAT
 TANNAT
 IDAIHI
 KITTYK
-o0o-
UPANG PAGHIWALAYIN NG MGA ESPIRITU ANG MGA MINERAL NG LUPA AT TIPUNIN ANG GINTO AT PILAK, AT UPANG DALISAYIN ANG GINTO AT PILAK
MARAK
ALAPA
RANAR
APALA
KARAM
-o0o-
UPANG ANG MGA BAKAL AY KUHANIN AT MINAHIN NG MGA ESPIRITU
METALO
EZATEH
TARATA
ATARAT
HETAZE
OLATEM
-o0o-
UPANG IPAGAWA ANG MGA OPERASYON SA MINA SA MGA ESPIRITU
TABBAT
ARUNCA
 BUIRUB
BURIUB
ACNURA
TABBAT
UPANG MAGTURO ANG MGA ESPIRITU NG CHEMISTRY
IPOMANO
PAMERAM
ONALOMI
MELACAH
ARORAMI
NANAMON
OMIHINI
SI ASHTAROTH ANG NAGPAPAANDAR NG MGA ORACIONG ITO NG SATOR. ANG PANGALAN NIYA ANG SUSI SA MGA URI NG SATOR NA NAKASULAT SA BABA NITO. SILA AY MGA IKALAWANG PRINSIPE NG MGA DEMONYO NA NAUUTUSAN LAMANG NG NAKAKAALAM SA TAMANG PAGBIGKAS NG TETRAGRAMMATON. KUNG HINDI ALAM ANG PAGBIGKAS AY PAG-AALAY ANG ISINASAGAWA UPANG GAWIN NILA ANG IYONG IPINAKIKIUSAP.
PAMAMARAAN:
ISULAT SA PARCHMENT NA PAPEL, GAMIT ANG GINTONG TINTA. GUPITIN ITO NG PARISUKAT, CONSAGRAHIN, BUHAYIN, AT BINYAGAN.
MATAPOS GAWIN ITO AY MAGDASAL NG TAIMTIM. TAPOS AY ILAGAY ANG PAPEL NA ITO SA LOOB NG TATSULOK, AT MANALANGIN SA DIYOS NG TAIMTIM.
KUNG MAGPAPAANDAR NG ORACIONG ITO, AY HAWAKAN ANG ORACION SA IBABAW NG PAPEL, AT KUNG MAGPAPAHINTO, AY HAWAKAN SA ILALIM NG PAPEL ANG ORACION.
PARA UMULAN
TAKAT
 ATETA
KEREK
 ATETA
TAKAT
-o0o-
PARA MAGKARAAN NG KULOG
HAMAH
ABALA
MAHAM
ALABA
HAMAH
-o0o-

UPANG MAPAGBAGONG-ANYO ANG TAO O HAYOP
SI ASHTAROTH AT ASMODEUS ANG NAGPAPAANDAR NG MGA ORACIONG ITO NG SATOR. ANG PANGALAN NIYA ANG SUSI SA MGA URI NG SATOR NA NAKASULAT SA BABA NITO. SILA AY MGA IKALAWANG PRINSIPE NG MGA DEMONYO NA NAUUTUSAN LAMANG NG NAKAKAALAM SA TAMANG PAGBIGKAS NG TETRAGRAMMATON. KUNG HINDI ALAM ANG PAGBIGKAS AY PAG-AALAY ANG ISINASAGAWA UPANG GAWIN NILA ANG IYONG IPINAKIKIUSAP.
PAMAMARAAN:
ISULAT SA PARCHMENT NA PAPEL, GAMIT ANG GINTONG TINTA. GUPITIN ITO NG PARISUKAT, CONSAGRAHIN, BUHAYIN, AT BINYAGAN.
MATAPOS GAWIN ITO AY MAGDASAL NG TAIMTIM. TAPOS AY IPAKITA ANG SIMBULONG ITO, AT IPAHAWAK, AT MAKIKITA NG NAKAHAWAK NA SILA AY NAGBAGONG-ANYO SA KANILANG TINGIN.
UPANG MAWALA ANG EPEKTO NG SUMPA, AY ILAGAY ANG SIMBULONG ITO SA ULO NG APEKTADONG TAO O HAYOP, AT TAMAAN ITO NG MAHIWAGANG BASTON, AT MAGBABALIK ANG LAHAT SA DATI.
PARA GAWING ASNO
JEMIMEJ
ERIONTE
MIRTIEM
FOTIFAI
 MINTIUM
ETEAURE
 JEMIMEJ
-o0o-
GAWING USA
AIACILA
ISIOREL
AICRIRA
CORILON
IRILCIA
LERUIST
ALINAIA
-o0o-
GAWING BATO
ISICHADAMION
SERRAREPINTO
IRAASIMELEIS
ORATIBARINP
HARINSTUOTIR
ARBATINTIRA
DEMASICOANOS
APERUNOILEMI
MILIOTABUEL
NIONTINOLITA
OTISIROMELIS
NOSTRACILARI

KALIGTASAN AT KONTRA MAHIKA
SI MAGOT ANG NAGPAPAANDAR NG MGA ORACIONG ITO NG SATOR. ANG PANGALAN NIYA ANG SUSI SA MGA URI NG SATOR NA NAKASULAT SA BABA NITO. SILA AY MGA IKALAWANG PRINSIPE NG MGA DEMONYO NA NAUUTUSAN LAMANG NG NAKAKAALAM SA TAMANG PAGBIGKAS NG TETRAGRAMMATON. KUNG HINDI ALAM ANG PAGBIGKAS AY PAG-AALAY ANG ISINASAGAWA UPANG GAWIN NILA ANG IYONG IPINAKIKIUSAP.
PAMAMARAAN:
ISULAT SA PARCHMENT NA PAPEL, GAMIT ANG GINTONG TINTA. GUPITIN ITO NG PARISUKAT, CONSAGRAHIN, BUHAYIN, AT BINYAGAN.  ITO ANG IPANGTATAPAL O IKUKUWINTAS AYON SA PANGANGAILANGAN.
PARA MAALIS ANG EPEKTO NG MAHIKA
CODI
 ODAI
 LOCA
 IEAR
-o0o-
PARA MADISKUBRE ANG ANUMANG GINAWANG MAHIKA
HORAH
OSOMA
ROTOR
AMOSO
HAROH
-o0o-
KONTRA SA MGA MASASAMANG PANGYAYARI
PARADILON
ARINOMISO
RILORAEIK
ANOTALAMI
DORAFACOL
IMALATONA
LIEACORIT
OSIMONIRA
NOKILATAN
-o0o-
PROTEKSYON AT DEPENSA
MACANEH
AROLUSE
CIRUCUN
ALAHALA
DERARPE
UNETIRA
LUDASAM

UPANG MAGKAROON NG MGA AKLAT
MARAMING MGA AKLAT NG MAHIKA ANG MGA NAWALA O NASIRA. MAY PAGKAKATAON, DAHIL SA MGA MABUBUTING MGA ESPIRITU, ANG MGA LIBRONG ITO AY NAGPAPAKITA. NGUNIT HINDI MO ITO MAAARING MAKOPYA, SAPAGKAT NAWAWALA ANG MGA SULAT NG NASABING AKLAT PAG KINOKOPYA NA. NGUNIT MAAARING BASAHIN ANG ILAN SA MGA AKLAT NA ITO, TAPOS AY IBABALIK DIN ULI SA LAHO.
PAMAMARAAN:
ISULAT SA PARCHMENT NA PAPEL, GAMIT ANG GINTONG TINTA. GUPITIN ITO NG PARISUKAT, CONSAGRAHIN, BUHAYIN, AT BINYAGAN.  MAGDASAL NG TAIMTIM. AT HILINGIN SA ESPIRITU NA MAKABASA KA NG MGA LIHIM NA AKLAT
TUNGKOL SA UNIBERSO
COLI
ODAC
LACA
ICAR
-o0o-
MGA AKLAT NG MAHIKA
SEARAH
ELLOPA
ALATIM
ROTARA
APIRAC
HAMACS

-o0o-


TAGABULAG
PAMAMARAAN:
ISULAT SA PARCHMENT NA PAPEL, GAMIT ANG GINTONG TINTA. GUPITIN ITO NG PARISUKAT, CONSAGRAHIN, BUHAYIN, AT BINYAGAN.
MATAPOS GAWIN ITO AY MAGDASAL NG TAIMTIM. TAPOS AY ILAGAY ANG MGA SIMBULONG ITO SA ULO AT MAGSUMBRERO AT HINDI KA MAKIKITA NG NAGHAHANAP SA IYO. UPANG MAWALA EPEKTO NITO, ALISIN ITO SA ULO.
1
ALAMATA
 LISAFIL
AROLORA
MATATAM
ARATORA
LISAFIL
ALAMATA
2
ARAPHALI
 SIRONIA
ARNTRAH
BETANOP
HIRNERA
ANIORIS
HAHPAST
3
CASAH
APODA
SOMIS
ADINA
HASAC
4
ALATAH
LISANA
AROGAT
TAGORA
ANASIL
HATALA
5
KODER
ORUSE
DULIEL
EFINO
REDAK
6
SIMLAH
IRIOSA
CHIRTIL
 LITRIM
ASCIRI
HALMIS
7
BAHAD
 ERIDA
HIRIS
ADILA
 HASAC
8
ANANANA
NICERON
ACIRDIRA
MEFISEM
AFISUTA
NORECNI
ANANANA
9
BEROMIM
EPILISI
RISARDIRP
 OLAGIRE
MIRIFAS
ISIRADE
MEMOREB
10
ALAMPIS
LONARSI
 ANADOAD
 MADAILO
PRAEGIAT
 ISILANE
SIDOFER
11
TAMARE
APAFE
 MABED
AFEDE
NEDAK
12
TALAL
 APOKA
LOBOL
AKORA
LALAT

UPANG PAGKALOOBAN NG
PAGKAIN AT INUMIN
SI ASMODEE AT MAGOT ANG NAGPAPAANDAR NG MGA ORACIONG ITO NG SATOR. ANG PANGALAN NIYA ANG SUSI SA MGA URI NG SATOR NA NAKASULAT SA BABA NITO. SILA AY MGA IKALAWANG PRINSIPE NG MGA DEMONYO NA NAUUTUSAN LAMANG NG NAKAKAALAM SA TAMANG PAGBIGKAS NG TETRAGRAMMATON. KUNG HINDI ALAM ANG PAGBIGKAS AY PAG-AALAY ANG ISINASAGAWA UPANG GAWIN NILA ANG IYONG IPINAKIKIUSAP.
PAMAMARAAN:
ISULAT SA PARCHMENT NA PAPEL, GAMIT ANG GINTONG TINTA. GUPITIN ITO NG PARISUKAT, CONSAGRAHIN, BUHAYIN, AT BINYAGAN.
MATAPOS GAWIN ITO AY MAGDASAL NG TAIMTIM. TAPOS AY ILAGAY ANG SIMBULO SA PAGITAN NG 2 PLATO O 2 BANGA AT IWAN SA PASIMANO NG BINTANA. MATAPOS ANG KALAHATING ORAS AY TIGNAN ANG LALAGYANAN NG PAGKAIN O INUMIN KUNG NAGKAROON NG LAMAN. KAININ ITO O INUMIN BAGO LUMAGPAS ANG 24 ORAS.
UPANG MAGKAROON NG TINAPAY
LECHEM
ECEALE
CNOHAH
HAHONC
ELAECE
MECHEL
UPANG MAGKAROON NG ALAK
IAIIN
AINAI
INIAI
IANIA
NIIAI
-o0o-
UPANG MAGKAROON NG ISDA
DAGAD
 ARAFA
 GAMAG
 AFARA
 DAGAD
UPANG MAGKAROON NG KARNE
BASAR
ABARA
SABAS
ARABA
RASAB
-o0o-
UPANG MAGKAROON NG GATAS
LEBHINAH
EBAHIJA
BAJIBHAN
HAIBAINI
INIABIAH
NAHBIJAB
AJIHABE
HANIHBEL


PAGKUHA SA KAYAMANAN BASTA HINDI ITO BINABANTAYAN NG MAHIKA
SI ASHTAROTH AT ARITON ANG NAGPAPAANDAR NG MGA ORACIONG ITO NG SATOR. ANG PANGALAN NILA ANG SUSI SA MGA URI NG SATOR NA NAKASULAT SA BABA NITO. SILA AY MGA IKALAWANG PRINSIPE NG MGA DEMONYO NA NAUUTUSAN LAMANG NG NAKAKAALAM SA TAMANG PAGBIGKAS NG TETRAGRAMMATON. KUNG HINDI ALAM ANG PAGBIGKAS AY PAG-AALAY ANG ISINASAGAWA UPANG GAWIN NILA ANG IYONG IPINAKIKIUSAP.
PAMAMARAAN:
ISULAT SA PARCHMENT NA PAPEL, GAMIT ANG GINTONG TINTA. GUPITIN ITO NG PARISUKAT, CONSAGRAHIN, BUHAYIN, AT BINYAGAN.
MATAPOS GAWIN ITO AY MAGDASAL NG TAIMTIM. TAPOS AY ILAGAY ANG PAPEL NA ITO SA LOOB NG TATSULOK, AT MANALANGIN SA DIYOS NG TAIMTIM. KAPAG LUMITAW ANG MGA ESPIRITU, AY UTUSAN SILA SA NAIS. GAWIN LAMANG SA IKABUBUTI. KAPAG LUMABAS NA ANG KAYAMANANG HINIHILING, ILAGAY ANG SIMBULONG ITO SA KAYAMANAN UPANG HINDI MAWALA. MAAARING IKAW AY MAKIKIPAGLABAN SA ESPIRITU PARA SA KAYAMANAN. KUNG MAGTATAGUMPAY AY MATATAMO ITO.
PARA MAGKAROON NG KAYAMANAN
(na hindi binabantayan)
MAGOT
ARATO
GALAG
OTARA
TOGAM
-o0o-
PARA MAGKAROON NG KAYAMANAN
BELIAL
EBORUA
LOVARI
IRAVOL
 AVROBE
 LAILEB
-o0o-
PANTULONG SA PAGHAHANAP NG MGA KAYAMANAN
ORION
RAVRO
IVAVI
ORVAR
 NOIRO
-o0o-
PARA MAGTAMO NG KAYAMANAN
ASTAROT
SALISTO
TLANBSR
AINONIA
RSBNALT
OTSILAS
TORATSAV
-o0o-
PARA MAGTAMO NG KAYAMANAN
ARITON
ROCARO
ICLOAT
TAOLOR
ORACOR
 NOTIRA
PARA MAGTAMO NG KAYAMANAN
ORIMEL
REMORE
IMONON
NONOMI
EROMER
LEINRO

PANGGAGAMOT
ISULAT SA PARCHMENT NA PAPEL, GAMIT ANG GINTONG TINTA. GUPITIN ITO NG PARISUKAT, CONSAGRAHIN, BUHAYIN, AT BINYAGAN.
MATAPOS GAWIN ITO AY MAGDASAL NG TAIMTIM. IBENDA ANG SIMBULONG ITO SA PARTE NA MAYSAKIT. KUNG PANGLOOB NA KARAMDAMAN AY IBENDA ITO SA ULO NG MAYSAKIT.
IWAN ITO NG KALAHATING ORAS, TAPOS AY MAAARI NANG TANGGALIN ANG SIMBULO. HUWAG ITONG IPAPAHAWAK SA MAYSAKIT.
AMAIMON, ANG MASASAMANG HARI NG MUNDO, ANG NAGPAPAANDAR NG MGA ORACIONG ITO NG SATOR. ANG PANGALAN NIYA ANG SUSI SA MGA URI NG SATOR NA NAKASULAT SA BABA NITO
MGA GALIS AT SUGAT NA UMIIYAK
METSORAH
ELMINIMA
TMAROMIR
SIRGIONO
ONOIGRIS
RIMORAMT
AMINIMLE
 HAROSTEM
SA PESTE
RECHEM
ERHASE
CHAIAH
HAIAHC
 ESAHRE
MEHCER
-o0o-
TAMANG-HANGIN
ROKEA
OGIRE
KILIK
ERIGO
AEKOR
-o0o-
PANGLINIS ESPIRITUAL
BEBHER
ERAOSE
BARIOH
HOIRAB
ESOARE
REHBED
-o0o-
SA NAHIHILO/ UMIIKOT ANG PANINGIN
KADAKAT
ARAKADA
DAREMAK
AKESEKA
KAMERAD
ADAKARA
TAKADAK
-o0o-
SA MGA SAKIT NA HINDI MAINTINDIHAN
ROGAMOS
ORIKAMO
GIRORAM
AKOROKA
MARORIK
OMAKIRO
SOMAGOR
-o0o-
PANTANGGAL NG MGA SAKIT MULA SA SUMPA
HAPPIR
AMAOSI
PARAOP
POARAP
ISOAMA
RIPPAH

GAYUMA
PAUNAWA:
MALAKI ANG KARMA NG MGA TAONG GUMAGAMIT NG GAYUMA UPANG MAKUHA ANG ISANG TAO UPANG MAKATALIK O MAKARELASYON. MALAKI DIN ANG KARMA SA MGA TAONG GAGAMIT NITO UPANG PAGKAPERAHAN ANG KAPWA-TAO.
ANG GANITONG MGA GAWA AY MAY KAPALIT- ITO AY ANG SARILING KALULUWA- NA IPAGKAKALOOB SA PRINSIPE NG MGA DEMONYO.
ANG GAMIT NITO NA HINDI MAGIGING LABAG SA BANAL NA KAUTUSAN AY ANG MGA SUMUSUNOD:
1. UPANG KAGAANAN NG LOOB NG KAPWA AT HINDI PAG-INITAN NG KAPWA.
2. UPANG HINDI GAWAN NG MASAMA NG KAPWA, AT UPANG HINDI PAGSAMANTALAHAN NG KAPWA.
PARAAN :
ISULAT SA PARCHMENT NA PAPEL, GAMIT ANG GINTONG TINTA. GUPITIN ITO NG PARISUKAT, CONSAGRAHIN, BUHAYIN, AT BINYAGAN.
MATAPOS GAWIN ITO AY MAGDASAL NG TAIMTIM.
SABIHIN NG MALAKAS ANG NGALAN NG NAIS GAYUMAHIN, AT SAKA HAWAKAN AT PAIKUTIN SA PLATO ANG SIMBULONG PINATUTUNGKULAN NG GINAGAYUMA.
SI BELZEBUD , ANG PRINSIPE NG MGA DEMONYO, ANG NAGPAPAANDAR NG MGA ORACIONG ITO NG SATOR. ANG PANGALAN NIYA ANG SUSI SA MGA URI NG SATOR NA NAKASULAT SA BABA NITO
PARA MAHALIN NG NINANAIS
DODIM
ONORI
DIJID
IRONO
MIDOD
-o0o-
PARA MAHALIN NG BABAENG KASAMA
RAIAH
AROMA
 IGOGI
 AMORA
HAIAH
-o0o-
PARA MAHALIN NG BABAENG IPINAGKASUNDO NA
MODAH
OKORA
DEJED
 AROKO
HADOM
-o0o-
PARA SA BABAENG NAIS MO
SICOFET
IJEMEJE
 CENALIF
ORAMARO
FILANEC
EJEMEJE
 TEFOCIS
-o0o-
PARA MAHALIN NG BIRHEN
ALMANAH
LIAHARA
 MAREDAN
AALBEHA
NADERAM
ARAHAIL
HANAMLA
-o0o-
PARA MAHALIN NG PAKAKASALAN
CALLAH
APUOGA
LORAIL
LIAROL
AGOUPA
HALLAC
-o0o-
PARA MAHALIN NG BALO
ELEM
LEDE
EDEL
MELE
-o0o-
PARA MAHALIN NG KAMAG-ANAK O INAANAK
NAQID
AQORI
QOROQ
IROQA
DIQAN
-o0o-
NAGKAKALOOB NG KAPAYAPAAN AT PAG-IBIG
SALOM
AREPO
LEMEL
 OPERA
MOLAS
-o0o-
PARA MAHALIN NG MGA MAIMPLUWENSYANG MGA TAO
DEBAM
ERERA
BEREB
ARERE
MABED
-o0o-
PARA IBIGIN
AHHB
HEEH
HEEH
BHHA
-o0o-
PARA IBIGIN NG BABAE
IALDAH
AQORIA
LOQIRE
DRIIDE
AIRDRO
HAFEON
PARA MAHALIN NG BIRHEN
BETULAH
ELEHELA
 TELEHEL
UHEJEHU
LOSANIT
ALEHELE
HALUTEB
-o0o-
PARA HABUL-HABULIN NG BABAE
IEDIDAH
EACRAJA
DILOQAH
IROQARD
DOQARCA
 AJARCAE
 HADIDEI
-o0o-
PARA MAGUSTUHAN NG MATALINO
SAQAL
AQORA
QOROQ
AROQA
LAQAS
-o0o-
PARA MAHALIN NG NAGTATANGGOL SA IYO
QEBHIR
ERAISA
BAQOLI
HIOLIA
ISLIAC
 RAIACA
-o0o-
UPANG MAGPAALAB NG DAMDAMIN
EFEHA
FAXAD
EROSA
HAREM
ALQAS
-o0o-
PARA MAPAGSAMA ANG BABAE AT LALAKE
TAAFAH
ADJAMA
AJADAM
FAJAGA
AMAJDA
HAFAAT
-o0o-
PARA MAPAIBIG ANG NASA POSISYON O MATAAS NA KATUNGKULAN
SARAH
AROMA
ROTOR
AMORE
HAREM
-o0o-
GAYUMA
CATAN
AROMA
TENET
AMORE
NATAN


UKOL SA PAGHINGI NG PERA
SI ORIENS ANG NAGPAPAANDAR NG MGA ORACIONG ITO NG SATOR. ANG PANGALAN NIYA ANG SUSI SA MGA URI NG SATOR NA NAKASULAT SA BABA NITO ANG NAGPAPAANDAR NG MGA ORACIONG ITO NG SATOR. ANG PANGALAN NIYA ANG SUSI SA MGA URI NG SATOR NA NAKASULAT SA BABA NITO
PAMAMARAAN:
ISULAT SA PARCHMENT NA PAPEL, GAMIT ANG GINTONG TINTA. GUPITIN ITO NG PARISUKAT, CONSAGRAHIN, BUHAYIN, AT BINYAGAN.
MATAPOS GAWIN ITO AY MAGDASAL NG TAIMTIM. TAPOS AY ILAGAY ANG PAPEL NA ITO SA LOOB NG WALLET O SISIDLAN NG PERA, AT MANALANGIN SA DIYOS NG TAIMTIM.
MATAPOS ANG ISANG ORAS, DUMUKOT SA LOOB NG WALLET O SISIDLAN NG PERA. KUNG IPAGKAKALOOB AY MAGKAKAROON ITO NG LAMAN-7 PERA KADALASAN.
MAMILI LAMANG SA ISA SA MGA NAKASULAT DITO
1
SEQOR
EQAMO
QOSOQ
OQAQO
 ROQOS
2
KESER
EHEHE
SEKES
EHEHE
RESEK
3
PESEP
EQOME
 SOROS
 EMOQE
PESEP
4
MATBA
ATAOB
TAMAT
BEATA
ABTAM

UPANG MAGKAROON NG MGA MUSIKA O TUGTUGIN SA ILANG AT TAHIMIK NA LUGAR
SI MAGOT ANG NAGPAPAANDAR NG MGA ORACIONG ITO NG SATOR. ANG PANGALAN NIYA ANG SUSI SA MGA URI NG SATOR NA NAKASULAT SA BABA NITO ANG NAGPAPAANDAR NG MGA ORACIONG ITO NG SATOR. ANG PANGALAN NIYA ANG SUSI SA MGA URI NG SATOR NA NAKASULAT SA BABA NITO
PAMAMARAAN:
ISULAT SA PARCHMENT NA PAPEL, GAMIT ANG GINTONG TINTA. GUPITIN ITO NG PARISUKAT, CONSAGRAHIN, BUHAYIN, AT BINYAGAN. ILAGAY ITO SA MAY PUNO NG KAWAYAN O NIYOG SA ISANG ILANG NA LUGAR AT MAGBILIN NG MUSIKA, AT MAY MGA TAO NA MAKAKARINIG NG TUGTUGAN SA LUGAR NA YAON KAHIT NA ILANG ANG LUGAR NA YAON
NAGINAH,
AMAHAZA
MEKOLAH
AZAMAZA
N I G I G I N
AZAHAMA
MACASEF
UPANG MAG-IBANG ANYO
PAMAMARAAN:
ISULAT SA PARCHMENT NA PAPEL, GAMIT ANG GINTONG TINTA. GUPITIN ITO NG PARISUKAT, CONSAGRAHIN, BUHAYIN, AT BINYAGAN.
MATAPOS GAWIN ITO AY MAGDASAL NG TAIMTIM. TAPOS AY ILAGAY ANG ILAGAY ANG SIMBULO SA KALIWANG KAMAY, AT IHAPLOS ITO SA MUKHA
UPANG MAGMUKHANG MATANDA
ZAKEN
ANOQI
KOLAN
EQOQE
NEKAZ
-o0o-
UPANG MAGMUKHANG BATA
BACUR
AQAHA
COREC
AHAQA
HAHAB
SUSI: DISKENAHUPANG MALAMAN KUNG
SINO ANG NAGNAKAW
PAMAMARAAN
ISULAT SA PARCHMENT NA PAPEL, GAMIT ANG GINTONG TINTA. GUPITIN ITO NG PARISUKAT, CONSAGRAHIN, BUHAYIN, AT BINYAGAN.
MATAPOS GAWIN ITO AY MAGDASAL NG TAIMTIM. TAPOS AY ILAGAY ANG PAPEL NA PINAGSULATAN NG SALITA SA IYONG NOO, AT TALIAN ANG IYONG ULO NG PUTI, UBE, O ITIM NA BANDANA.
MAG-PENDULUM SA MGA LISTAHAN NG MGA PANGALAN NG MGA PINAGHIHINALAAN. KUNG ANG PENDULUM AY LUMIKOT AS NASABING PANGALAN, MALAMANG ITO ANG NAGNAKAW.
SA PAGSASAGAWA NITO KAILANGANG WALA KANG KINIKILINGANG SINUMAN. PABAYAAN ANG NATURAL NA DALOY NG PUWERSA ANG SIYANG SUMA-KAMAY MO.
CARAC
ARIOA
RIRIR
AOIRA
CARAC
MAGANDANG GAMITIN NG TAONG NASA DAGAT O NASA TUBIG BILANG KALIGTASAN DOON (GAWING KALMIN)
BURNAHEU
ULORIPTE
ROMILAPH
NRITILIA
AILITIRN
HPALIMOR
ETPIROLU
UEHANRUB
SUSI: NAHARIAMA MAIAM
http://davemalinao.blogspot.com/2013/06/testamento-del-cinco-vocales.html