Tuesday, November 10, 2015

ORASYON PART 2: MGA ORACION NI ACARACA

 
MGA ORACION NI ACARACA
 SI ACARACA AY MAESTRONG ESPIRITUAL NG KABALA AT LIHIM NA KARUNUNGAN. 
SIYA AY ISA SA NAGHAHAWAK NG MISTERIOS
 AT KAPANGYARIHAN NG 9 NA AKLAT NG SALITA. 
ANG PANGALANG ACARACA AY TITULO NA IBINIGAY NG DIBINONG ESPIRITU 
SA PAGKAMAESTRO SA LIHIM NA SALITA.
 
HUWAG TATAWAGIN SIYA SA HINDI MAHALAGANG BAGAY.
 IPINAGKALOOB NIYA ANG MGA KARUNUNGANG ITO SA IKABUBUTI. 
 
PAMILIN
 
ANG MGA ORACIONG NAPAPALOOB DITO AY HINDI MAAARING USALIN NG BIBIG.
 ANG LAHAT NG SALITA DITO AY INUUSAL SA ISIP LAMANG. 
MAAARI RING ISULAT ANG ORACION MULA SA AKLAT NA ITO
 AT SUNUGIN AT IPAINOM SA MAYSAKIT O NANGANGAILANGAN NITO, 
O DI KAYA AY USALIN SA SARILI AT IHIHIP SA TUKTOK NG KINAUUKULAN. 
BAGO GAMITIN ANG ANUMANG ORACION MULA SA AKLAT NA ITO 
AY MAGDASAL MUNA NG PANALANGING ITO 
 
(PODER):
 
DIYOS NG LAHAT NG MGA DIYOS, PANGINOON NG LAHAT NG PANGINOON, 
AKO PO AY INYO PONG PAGKALOOBAN NG KAPANGYARIHANG MAGAWA KO 
ANG MGA MABUBUTING BAGAY AYON SA INYONG KALOOBAN:
 
AHAHAHYHAHAH. AHAYAHAYAHAH. AAHAYAYAHAHAH.
AHAAHAYHAHAH. AAHAAHAYHAAH. AAHAYHAYHAHAAH.
AHAYAYAYHAHAH. AAYAHAHAYAHAH. AHAAYAAYHAAH.
 
DEUM. EL. UNIVERSAL. SANCTUS. GRANDE. OM. DIVINUM.
 
SAMAHAN NAWA PO AKO NG INYONG TINALAGANG TAGAPAGBANTAY PO SA AKIN. 
SAMAHAN PO AKO NG MGA DAKILANG ESPIRITU UPANG GAWIN ANG MABUTI 
AT MAKATULONG SA KAPWA.
 
 
ANG MGA ORACION NI ACARACA AY PUWEDE RING GAWING MANTRA- 
108X BABANGGITIN SA SARILI.
 ITO AY PARA MAIPON NG HUSTO ANG PUWERSA NG ORACION BAGO PAKAWALAN.
 
 
 
 
MGA ORACION NI ACARACA
 
LABAN SA LAHAT NG MASASAMANG NILIKHA
 
JUH-WHW-HUJ
 
-o-
 
PAGGAMOT NG TAONG MAYSAKIT
 
JHW-HAH-WHJ
 
-o-
 
PROTEKSYON LABAN SA MASAMANG ESPIRITU
 
JOWU-HWH-UWOJ
 
-o-
 
PAGHINGI NG KATARUNGAN
 
FOWH-BEB-HWOF
 
-o-
 
PAGHINGI NG KARUNUNGAN
 
AAS-RER-SAA
 
-o-
 
PAGHINGI NG GRASYA SA DIYOS
 
GOWK-OWHOW-KOWG
 
-o-
 
PAGHINGI NG LAKAS NG KATAWAN AT ISIPAN
 
KIB-ZEZ-BIK
 
-o-
 
PARA LUMAYA SA ANUMANG PAGKAALIPIN SA KASAMAAN
 
ROWK-SES-KWOR
 
-o-
 
PAGHINGI NG INSPIRASYON MULA SA DIYOS
 
TUH-YEY-HUT
 
-o-
 
PAGHINGI SA DIYOS NG PAGLILINIS NG KATAUHAN
 
CHIW-SHUHS-WICH
 
-o-
 
PARA MATUTONG MAGMAHAL ANG MAY BATONG PUSO
 
JEW-EYE-WEJ
 
-o-
 
PARA MATAROK ANG MANGYAYARI SA HINAHARAP
 
WEHE-BIB-EHEW
 
-o-
 
PARA MALAMAN ANG KATOTOHANAN SA ANUMAN
 
NEJET-EHYHE-TEJEN
 
-o-
 
PARA SA DIBINONG PAGSAMBA
 
MECHEJ-HEMEH-JECHEM
 
PARA SA KAAYUSAN AT KAPAYAPAAN
 
JO-HOWOH-OJ
 
-o-
 
PARA ANG KABUHAYAN AY PAGPALAIN NG DIYOS
 
JA-HA-WAW-AH-AJ
 
-o-
 
PAGHINGI NG TUNAY NA KALIGAYAHAN MULA SA DIYOS
 
JOWU-HWH-UWOJ
 
-o-
 
KALIGTASAN SA LAOT SA DAGAT
 
LAW-MAM-WAL
 
-o-
 
PARA SA PAGHINGI NG KARUNUNGAN MULA SA DIYOS
 
MANAD-AHAHA-DANAM
 
-o-
 
PARA ANG PANAWAGAN SA DIYOS AY PAKINGGAN
 
HEREJ-ARAJARA-JEREH
 
-o-
 
PARA MAGSABI NG TOTOO ANG ANUMAN
 
EOH-NUN-HOE
 
-o-
 
PARA ANG TAO AY MATUTONG MAGMAHAL SA DIYOS
 
CUH-WEHEW-HUC
 
 
KONTRA KAGULUHAN AT AWAY
 
AFBE-HEH-EBFA
 
-o-
 
PAMPAYAPA, PAGHILING NG KATAHIMIKAN
 
AGBE-HUH-EBGA
 
-o-
 
PARA MAGAMOT ANG LUNGKOT, MALUTAS ANG MAHIRAP NA PROBLEMA
 
ARBAE-ZAZ-AEBRA
 
-o-
 
PARA MAKONTROL ANG SARILING UGALI, AT MAGING KUNTENTO
 
CAEBE-HAH-EBAEC
 
-o-
 
PARA MATUTONG MAKIBAGAY SAANMAN AT KAILANMAN
 
AMBE-AMA-EBMA
 
-o-
 
PARA SUMIGLA ANG SARILING DIWA
 
CIBE-HUH-EBIC
 
-o-
 
PANGONTRA SA LAHAT NG MASAMANG KAPANGYARIHAN
 
EHEHIE-EHEHE-EIHEHE
 
-o-
 
PANGDEPENSA SA SARILI
 
ORBEB-OROMORO-BEBRO
 
PAMPABALIK NG TIGALPO, SUMPA, O ANUMANG MASAMANG MAHIKA SA 
GUMAWA NITO
 
EREYE-YEHEY-EYERE
 
-o-
 
LABAN SA MASASAMA ANG LOOB, MGA TAONG MASAMA ANG PAKAY SA IYO, 
MGA MASAMA ANG BALAK SA IYO
 
MEJEREM-MUARAUM-MEREJEM
 
-o-
 
UPANG HINDI MAKITA NG MGA TAONG MAY MASAMANG HANGARIN SA IYO
 
HECEBOEC. HECEBEHEC. CEOBECEH.
 
-o-
 
KALIGTASAN SA SITAHAN, IMBISTIGASYON, CHECKPOINT, SIYASAT, AMBUSH, 
AT IBA PANG TULAD NITO
 
AHIHAS-HIRIH-SAHIHA
 
-o-
 
KONTRA GAYUMA, PANG-AKIT, PALUBAG-LOOB, O ANUMANG TULAD NITO
 
ARESEHA. ARESERA. AHESERA.
 
-o-
 
DEPENSA SA SARILI LABAN SA ANUMANG KAPAHAMAKAN
 
KAMIKAMAK. KAHAMAHAK. KAMAKIMAK.
 
-o-
 
KONTRA SA ASWANG, MANANANGGAL, MAGNANAKAW NG LAKAS,
 MANGKUKULAM, MAMBABARANG, MGA ALAGAD NG KADILIMAN
 
KOBEHUBOK. KOMAKAMOK. KOBUHEBOK.
 
UPANG MAGING MALINAW ANG ISIPAN AT PAGPAPASYA
 
HYLAHALAH. HALZAHAZLAH. HALAHALYH.
 
-o-
 
PANGKALAHATAN
 
AHEHI-HOHUHOH-IHEHA
 
-o-
 
KONTRA SA LASON
 
EGBAE-YEHEY-EABGE
 
-o-
 
KONTRA MGA TAONG MAY MASAMANG ESPIRITUAL NA KAPANGYARIHAN 
NA GUMAGAWA NG MASAMA SA IYO
 
HOBETOH-HOFEFOH-HOTEBOH
 
 
 
 
MGA ORACION NI ACARACA PARA SA 
PANGGAGAMOT
 
 
 
PANGONTRA SA BARANG, KULAM, PALIPAD-HANGIN, AT IBA PANG TULAD NITO
 
YEHUHAY. YEHUHEY. YAHUHEY.
 
-o-
 
PANGGAMOT SA MATINDING KARAMDAMAN
 
JEHEW-OHAHO-WEHEJ
 
-o-
SA NASISIRAAN NG BAIT DAHIL SA PALIPAD-HANGIN O KULAM
 
JAHAW-AHAHA-WAHAJ
 
-o-
 
PARA LUMAKAS ANG BISA NG ANUMANG MATERYAL NA GAMOT
 
BOECLE-HEYEH-ELCOEB
 
-o-
 
PAMPALABAS NG PLEMA
 
CALZA-AZAHAZA-AZLAC
 
-o-
 
GAMOT SA NERBIYOS
 
DECEHED. DECEHECED. DEHECED.
 
-o-
 
PANDUGTONG NG BUHAY SA TAONG MAYSAKIT NA MAMAMATAY NA-
LALO NA KUNG DAHIL SA MASAMANG ESPIRITU, KULAM, BARANG 
AT MGA KAHALINTULAD NITO.
 
(IWASANG GAMITIN ITO KUNG ANG MAYSAKIT AY LABIS NA NAGHIHIRAP 
AT KINUKUHA NA NG DIYOS.)
AKABAZAKA. AKAZABAZAKA. AKAZABAKA.
-o-
GAMOT SA MGA TAONG NAMAMATANDA, NAEESPIRITU, AT IBANG TULAD NITO NA PINAGMULAN NG SAKIT AY SA MGA ESPIRITU NG LUPA O LAMANG-LUPA
GOBEHEYWOG. GOBEYOWOYEBOG. GOWYEHEBOG.
-o-
GAMOT SA MGA TAONG NAMAMATANDA, NAEESPIRITU, AT IBANG TULAD NITO NA PINAGMULAN NG SAKIT AY SA MGA ESPIRITU NG TUBIG, TABANG MAN O ALAT
MANEWEGUM. MACHEYECHAM. MUGEWENAM.
-o-
GAMOT SA MGA TAONG NAMAMATANDA, NAEESPIRITU, AT IBANG TULAD NITO NA PINAGMULAN NG SAKIT AY SA MGA ESPIRITU NG HANGIN
ALZACAH-AZLA . ACALA-HAZAH-ALACA. ALZA-HACAZLA.
-o-
GAMOT SA MGA TAONG NAMAMATANDA, NAEESPIRITU, AT IBANG TULAD NITO NA PINAGMULAN NG SAKIT AY SA MGA ESPIRITU NG APOY
SHEHUSETUS. SHEHE-SETES-EHEHS. SUTESUHEHS.
-o-
KUNG ANG PASYENTE AY NASISIRAAN NG BAIT DAHIL SA KINULAM, BINARANG, O KINULAM, O GINAYUMA, ITO ANG PANGGAMOT AT PANGONTRA
AXAZACAZALA. AXAHAZAHAXA. ALAZACAZAXA.
-o-
KUNG ANG GINAMIT SA PANGKULAM SA PASYENTE AY KARAYOM, PAKO, O ANUMANG PATUSOK, ITO ANG SALITANG GAMITIN.
MEJUNEJUWEM. MANU-WUGUW-UNAM. MEWUJENUJEM.
-o-
KUNG ANG GINAMIT SA PANGKULAM SA PASYENTE AY INSEKTO O BARANG,
 ITO ANG SALITANG GAMITIN.
SHATEHEBOES. SATEHETAS. SEOBEHETAHS.
-o-
KUNG ANG GINAMIT SA PANGKULAM SA PASYENTE AY KATUTUBONG PANGUNGULAM, VOODOO, MGA NITIBONG KULAM, CANAO, ETC.-
 ITO ANG SALITANG GAMITIN.
XOWOXOMOX. XOWO-XOMOX-OWOX. XOMOXOWOX.
KUNG ANG GINAMIT SA PANGKULAM SA PASYENTE AY KABIBE, KORAL, O ANUMANG MULA SA DAGAT O TUBIG, ITO ANG SALITANG GAMITIN.
MEREJUWEM. MENE-WUGUW-ENEM. MEWUJEREM.
-o-
SINASABI SA IBANG KASULATAN NA ANG DAHON NG ATIS AT ANG DAHON NG TANGLAD, KUNG IPAKUKULO, PALALAMIGIN, AT IPALILIGO—AY MAKAKATULONG SA PAGTATANGGAL NG MGA EPEKTO NG MGA KULAM, NG MGA BARANG, AT MGA TIGALPO AT SUMPA.
SINASABI DIN SA IBANG KASULATAN NA KAPAG ANG ISANG TAO AY NABUHAY MULA SA KULAM, BARANG, AT MATINDING TIGALPO--- KUNG NANAISIN NG NASABING TAO, AY MAAARI ANG TAONG IYON AY MAKAPANGGAMOT NG KULAM, BARANG, AT TIGALPO.
ANG PANGGAGAMOT ESPIRITUAL AY KAKAYAHANG IPINAGKAKALOOB NG DIYOS SA SINUMANG NAISIN NIYA, AT ANG KATUTUBONG KAKAYAHANG ITO AY DIYOS MISMO ANG MAY TAKDA NG MGA HANGGANAN AT MGA LIMITASYON NITO.
ANG ESPIRITUAL NA KAKAYAHAN NG PANGGAGAMOT AY DEPENDE SA UGNAYAN NG MANGGAGAMOT SA KANYANG DIYOS NA PINAPANALIGAN. ANG MGA BAGAY NA ITO AY HINDI NAITUTURO, KUNDI KUSANG BUMUBUKAL MULA SA TAONG NAGNANAIS NA MAKAPANGGAMOT.
SA MGA NAGMAMAY-ARI NG AKLAT NA ITO, HUWAG KAKALIMUTAN NA ANG DIYOS NG LAHAT NG MGA DIYOS, AT PANGINOON NG LAHAT NG MGA PANGINOON ANG SIYANG PINANGGAGALINGAN NG LAHAT NG KARUNUNGAN AT KAPANGYARIHAN.  MAGING TAPAT SA KANYA, AT GAWIN ANG MABUTI. 


SOURCE: http://davemalinao.blogspot.com/2015/01/aklat-ng-sanctus-deus-fortis-immortalis.html

1 comment: